Starostovi Luboši Holmanovi pak přišly e-mailem ještě dvě další rezignace. „Ty jsou neplatné,“ tvrdí starosta, který nyní osloví náhradníky. Zastupitelstvo je nadále usnášeníschopné.

Ve Veselí, které má 900 obyvatel, je patnáctičlenné zastupitelstvo a rada, o jejíž rozhodnutí se starosta opírá. Podle něho je nepostradatelným orgánem. Opozice by ale chtěla prosadit menší počet zastupitelů bez radních.