O devadesátileté činnosti této velice úspěšné chovatelské organizace se přítomných čtyřiatřicet členů dozvědělo ze zprávy Jiřího Antoše. Pozorně naslouchal i starosta města Rudolf Cogan a hosté ze spřátelených poboček chovatelů z Jilemnice, Lomnice nad Popelkou a Roztok. V úvodu k této zajímavé devadesátileté historii se přítomní dozvěděli, že jejich organizaci ustavilo v roce 1923 několik nadšených chovatelů pod názvem Spolek pro pěstování drobného zvířectva a ochranu zvířat v Nové Pace. Téhož roku uspořádali tito nadšenci první výstavu v hostinci u Kroupů. Výstavy byly a i nyní jsou jednou z hlavní náplní packých chovatelů.

Počátky bez areálu
Do doby, kdy neměli vlastní areál, který vybudovali po zakoupení v roce 1986 ze staré, již neudržované budovy u železničního nádraží s pozemkem, se prezentovali se svými chovatelskými výsledky na různých místech Nové Paky. Staří pamětníci si určitě vzpomínají na výstavy u Základní školy v Komenského ulici, za sokolovnou, u MKS nebo u skautské klubovny. Packá základní organizace ve dřívějších letech dokázala zorganizovat i výstavy k propagaci chovatelství i mimo Novou Paku. Byly to úspěšné výstavy v Horní Nové Vsi, ve Staré Pace nebo v Čisté. Zajímavá informace zazněla ze zprávy o největším počtu chovatelů, kterých měla organizace za okupace stovku, kdy králičí maso bylo ve válečných letech, vlivem lístkového systému, vydatným obohacením tehdejšího jídelníčku značného počtu Pačáků.

Pačtí chovatelé jsou známí především svými výstavami drobného hospodářského zvířectva, kterou loni v květnu navštívila v jejich areálu tisícovka návštěvníků, ale také svým pěkným rozsáhlým areálem u železničního nádraží s víceúčelovou budovou. V ní se mimo jiné prostory nachází společenská místnost s výčepem a kuchyní, kterou si mohou různé organizace pronajímat pro svá setkání. Tentokráte se zde sešli vlastníci areálu – pačtí chovatelé, aby zhodnotili svoji loňskou velice úspěšnou činnost a vytyčili si úkoly pro letošní rok.

Úspěšná výstava
Velice úspěšná, jako již tradičně, byla loňská výstava, která patří mezi největší v regionu a pravidelně provozovaná v areálu chovatelů pod názvem Májová, kde 62 chovatelů z Nové Paky i z jiných měst se pochlubilo 264 králíky, 90 ks drůbeže a 25 holuby. Kvalitu vystavovaného chovu dokumentuje 34 udělených čestných cen, které si úspěšní chovatelé po hodnocení odnesli. Vystavované domácí zvířectvo bylo jako obvykle rozšířené o expozici exotického ptactva, včelařů, akvaristiky, květin, kaktusů a stánků s chovatelskými potřebami. Malé děti nejen že nemohly odtrhnout oči od klecí a voliér, ale návštěvu výstavy si obohatily populární jízdou na koni. Na úspěšnosti této výstavy, jak je již v Nové Pace tradicí, se členové základní organizace podíleli při její přípravě a průběhu více jak 900 odpracovanými hodinami.

Brigády
Další velkou aktivitou členů je brigádnická práce při zvelebování chovatelského areálu. Jen ten, kdo sleduje změny budovy od roku 1986, tak pochopí i množství 1289 hodin brigádnické práce, kterou zde členové vykonali. Počty odpracovaných hodin jednotlivých chovatelů v minulém roce byly na stole vystaveny společně se sešitovými průvodci minulých výstav.

Nejúspěšnější chovatelé, kteří se na přípravě a vlastním průběhu výstavy, ale také na odpracovaných hodinách při zvelebování areálu podíleli, byli poctěni uznáním. V letošním roce chtějí členové packé organizace natřít celou střešní krytinu a odvodnit výstavní plochy. Rovněž se chovatelé nezapomněli zmínit o prosincovém stolním posuzování králíků, které každoročně patří do náplně jejich činnosti.

Na závěr Jiří Antoš poděkoval všem členům, že svojí prací přispěli ke společnému dílu, a také neopomněl poděkovat starostovi Rudolfu Coganovi za dotace od města, které jim umožnily provádět a dokončit některé akce.

V současné době má novopacká Základní organizace Českého svazu chovatelů jednatřicet členů, z toho dvě ženy a tři mladé chovatele. Přítomní s radostí kvitovali, že na schůzi přijali další čtyři členy, z nichž jsou tři z řad mládeže.

Josef Nádvorník poděkoval členům za značný počet odpracovaných hodin, ale rovněž si povzdechl, že někteří chovatelé se svými pracovními aktivitami zaostávají za ostatními. V diskusi rovněž byly jmenovány sousední výstavy, kterých se pačtí chovatelé zúčastnili, a tak úspěšně prezentovali svoji základní organizaci. Chovatelé se rovněž pochlubili značnými přírůstky mláďat za uplynulý rok, se kterými byli velice spokojeni.

Diskuse na závěr
V diskusi pozdravil packé chovatele starosta města Rudolf Cogan, který jim poděkoval za záslužnou činnost a přislíbil případnou pomoc. Vystoupili zde i chovatelé některých sousedních organizací, kteří vyjádřili spokojenost se spoluprací s packými chovateli. Zástupce roztocké chovatelské organizace pozval přítomné na letošní Krkonošskou výstavu.

Packé chovatelé opustili v loňském roce i dva jejich dlouholetí členové a funkcionáři Miroslav Adamec starší a Antonín Jebavý, které přítomní připomněli tichou vzpomínkou. Mluvilo se i o letošní Májové výstavě chovatelů, která v jejich areálu proběhne opět v květnu, a proto se musí na ni co nejlépe připravit.

Oficialitami setkání packých chovatelů neskončilo. Při občerstvení a pivečku se v příjemném prostředí nejen bavili dle libosti, mezi jiným sledováním i televizního záznamu z jejich činnosti, ale nezapomněli si ani sdělovat své zkušenosti s chovem zvířectva.⋌Míla Pour