Při totální rekonstrukci nahradí původní plynové kotle nová zařízení, která budou efektivnější a ekologičtější. Vybudován byl také nový teplovod, který do budoucna umožní propojení kotelny tak, aby mohla vytápět zhruba polovinu lokality Nové Město.

Původní kotelna z 90. let, která se nachází v ulici Pod Koželuhy a blízko Mateřské školy Máj a kterou Správa nemovitostí nyní vytápí asi třetinu městské části Nové Město, projde během léta celkovou rekonstrukcí. Dojde ke stavebním úpravám kotelny, výměně kotlů a kouřových průduchů na komínech, upravena bude regulační stanice a rozvod plynu a nově bude vyřešena vzduchotechnika.

MODERNIZACE
Stavbu provádí firma TZB Kladno, která vyhrála výběrové řízení s cenou 8,7 mil. Kč bez DPH. „V kotelně byly ještě původní plynové kotle, které již po pětadvaceti letech dosloužily. Budou tedy vyměněny za nové, ekologičtější a také budou asi o 10 % účinnější. Dojde tak k lepší efektivnosti provozu," říká ředitel SNMJ a.s. Pavel Bílek. Kotelna bude také výkonnější, ze současných 4 MW bude mít výkon až 6 MW.

„Důvodem je fakt, že tato kotelna bude v budoucnu vytápět nejenom nově vznikající bytové domy v lokalitě Lidické náměstí Sever, ale převezme i střední část Nového Města, kterou dosud vytápí kotelna v bývalém zahradnictví. Ta by byla výhledově zrušena," dodává ředitel Bílek.

Této investici předcházelo vybudování teplovodu mezi kotelnou v zahradnictví a kotelnou sever. Teplovod během jara 2016 zrealizovala taktéž firma TZB Kladno, a to za zhruba 2,5 mil. Kč bez DPH. Díky tomu bylo možné dočasně přepojit výrobu teplé užitkové vody na kotelnu v zahradnictví a dodávat ji tak domácnostem bez přerušení. Potrubí, které dosud vede po povrchu, by mělo být dále dotaženo až k Domovu pro seniory a nově by mělo být uloženo do země.

NOVÁ KOTELNA NA NOVÉM MĚSTĚ
V příštích letech pak SNMJ a.s. uvažuje o vybudování nové kotelny na sídlišti Nové Město jih, která by vznikla na místě tzv. předávací stanice. Tato kotelna by pak obsloužila dodávkami tepla i teplé užitkové vody celou jižní část Nového Města.

Bylo by pak možné zrušit povrchový teplovod, který nyní přivádí teplo z kotelny v zahradnictví do předávací stanice a vede podél budoucí Odpočinkové zóny Cidlina.

CENA TEPLA
Současná cena dodávek tepla je v Jičíně 610 Kč/GJ. Společnost ročně investuje v průměru zhruba 5 milionů korun do rekonstrukcí a modernizace technologií a v dalších letech by měly investice narůstat, jak potvrzuje i místostarosta města Petr Hamáček:

„Centrální zásobování teplem nejméně zhoršuje kvalitu ovzduší v hustě obydlených částech města a jenom díky výrazným investicím do modernizací technologií bude SNMJ a.s. schopna i nadále být spolehlivým dodavatelem. Nutno říci, že výše zmíněná investice přichází na skutečném sklonku životnosti kotlů. I přes to, že bude v dalších letech potřeba i nadále investovat do modernizace provozu věřím, že dokážeme i díky poklesu cen zemního plynu v příštím roce opět zlevnit cenu tepla pro jičínské domácnosti."    Magdaléna Doležalová