„Nás ovlivní především přístavba školičky, neboť třídy v ní nebudou moci po dobu jednoho školního roku zůstat. Proto první třídy, které byly loni ve školičce, tedy letošní druháci, budou vycházet na výuku do 4. ZŠ. Jde o dvě třídy. Dojde i k prostorovému uskromnění školní družiny. Prvňáky jsme umístili jako nováčky do přízemí hlavní budovy. Jsou to letos tři třídy, takže máme nárůst celkově o jednu třídu, což je potěšující, i za takto složitých podmínek s prostorem, které přinese přístavba školičky," vysvětluje ředitel Roman Mareš.

Prostorovou novinkou je obnova bývalých šaten s možností výuky pracovních činností, kterou škola realizovala z vlastních prostředků.
Pro žáky je novinkou zavedení elektronické žákovské knížky ve všech ročnících. „Od tohoto si slibujeme větší efektivitu a průkaznost v předávání známek, ale i efektivnější další možnosti komunikace mezi školou a rodiči," podotýká ředitel.

Město zorganizovalo napojení dálkového vytápění ze školy do knihovny a MŠ Fügnerova.
Z vlastních prostředků došlo k zakrytování rozvodů topení u stropu ve třech třídách sádrokartonem, včetně výmalby vybraných tříd, šaten školní jídelny, chodeb, včetně olejových soklů.

Škola zrealizovala renovace starých historických dveří u učeben, včetně zárubní, objednána jsou nová suterénní okna ve staré budově.
Celkové náklady na výše popsané práce jsou 300 tisíc korun.