Individuální konzultace, takovou cestu zvolila Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace k předání praktických zkušeností žákům třetích ročníků oborů truhlář, pekař, cukrář a krejčová. Stoprocentně ale nejde podle ředitele Petra Jaroše dlouhodobý výpadek kvůli covidové epidemii nahradit. Sami učitelé vnímají, že v praktické složce vzdělávání jsou na tom děti špatně.

„Doufám, že bychom mohli žáky na odborném výcviku přivítat 19. dubna. Pomohlo by nám, kdybychom mohli vyučovat praxi alespoň v malých skupinách. Využili bychom i dobrovolné konzultace v počtu šesti žáků pro závěrečné ročníky středních škol v rámci teoretické výuky,“ vysvětluje nám ředitel školy Petr Jaroš v opuštěné budově bez žáků, která je prý jako mlejn bez vody.

Alespoň na praxi nyní docházejí učni individuálně, odděleně jsou v dílnách, kde se jim věnuje vždy jeden mistr. Pro konzultace jsou určené dva dny. Forma této praktické výuky je zaměřena především na žáky třetích ročníků, které čekají v červnu závěrečné zkoušky.

Ilustrační foto.
Jarní práce nabraly kvůli zimě zpoždění, podle zemědělců nic mimořádného

Budoucí cukrářka Tereza Malá pracuje individuálně v jedné z dílen. „Přihlásila jsem se, protože teď to máme složitější. Chtěla jsem si před zkouškami něco vyzkoušet,“ říká nad potahovací hmotou, kterou ozdobí dort. Tereza i doma vyrábí některé zákusky, ale sama uznává, že praxe pod dohledem odborníka ji prostě chybí.

Řada žáků přitom už nyní uvažuje o opakování ročníku. „Budeme to umožňovat, ale s ohledem na kapacity příslušného oboru a třídy a také s ohledem na dosavadní práci žáků. Přednost dostanou ti, kteří se snaží, zapojí se do distanční výuky,“ pokračuje Petr Jaroš.

Nejhorší situace v odborném výcviku je u truhlářů a krejčích. U nich je osnova velice náročná, málokdo má taky doma truhlářskou dílnu nebo moderní šicí stroj. U krejčových na sebe jednotlivé operace navazují. Co vynechat?

„Spoléháme, že se situace stabilizuje 19. dubna. Už jsme přijali další opatření, praktické závěrečné zkoušky jsme přesunuli až do závěru června. Před tím plánujeme souvislé bloky odborného výcviku. Připraveny jsou speciální rozvrhy. U žáků v závěrečných ročnících navýšíme počty odborných předmětů a praktického výcviku, abychom částečně doplnili výpadek. Jinak musí studenti praktické vědomosti dohnat v praxi,“ konstatuje Petr Jaroš.

Snazší zkoušky

Ředitel školy rozhodl také u volnějším průběhu závěrečných zkoušek. Službové obory jako truhlář a krejčí absolvují pouze písemnou a praktickou část zkoušek, zatím co gastro obory čeká ústní a povinná praktická část.

Škola už také převzala antigenní testy a chystá se vyčlenit na testování speciální učebny.

Od 19 dubna by do školy mělo nastoupit na odbornou praxi 310 žáků, teoretická výuka bude i nadále probíhat distančně.