Netradiční doba výlovu byla hospodářem zvolena z důvodu slovení a navrácení rybí obsádky zpět do Štikovského rybníku, jenž prošel v průběhu zimy celkovou údržbou, a Mikuláš posloužil jako dočasný domov pro krásné kapry, štiky, amury. Ryba se lovila tzv. na podložku, kdy v průběhu vypouštění je síť ve tvaru obdelníku položena na dně v nejhlubším místě. Tento způsob výlovu patří k těm nejšetrnějším k rybím kamarádům. Následně se síť zvedne a kesery je výlovek přemisťován do vaniček, vynášen z loviště do kádí na břehu, ve kterých je čerstvá voda a zároveň přísun kyslíku ze vzduchování. Bezpečný transport ryb na Štikovský rybník byl zajištěn speciálně úpraveným pick-upem s převozní bednou na ryby.

Členové spolku vylovili z Mikuláše celkem 1200 kg ryb, průměrná váha kaprů byla 3 kg, mezi úlovky byli i velcí okouni, krásně zbarvené štiky, plotice a úhoře. Samotný výlov přilákal řadu návštěvníků, pro děti byl k dispozici průvodce, který jim představil jednotlivé rybí druhy. Výlov byl ukončen již v dopoledních hodinách a to díky profesionální partě rybářů a modernímu rybnikářskému vybavení. Po vylovení ryb a technické kontrole hráze byl rybník Mikuláš znovu rychle napuštěn z přitékajících lesních pramenů. Je třeba připomenout, že tato lokalita je monitorována pro výskyt obojživelníků, kteří se v těchto dnech přemisťují do zátopy rybníka za účelem kladení snůšek. V souvislosti s výlovem rybníku Mikuláš spolupracoval Rybářský klub České republiky s Městským úřadem v Nové Pace, Odborem životního prostředí, kterému patří veliké poděkování za odborná doporučení a cenné rady, kdy se podařilo skloubit rybnikářské hospodaření na této vodní ploše s ochranou přírody a krajiny.