Kontroverzní reakce vyhláška vzbuzovala tím, že umožňovala vystavovat zboží po obou stranách uvnitř podloubí Valdštejnova náměstí. To by podle některých zastupitelů způsobilo chaos, neboť každý z prodejců by povinný dvoumetrový průchod mohl vytvořit tak, že by návštěvníci Valdštejnova náměstí museli mezi zbožím doslova kličkovat.

Takto argumentoval zejména radní Ladislav Brykner, který poukazoval na to, že by se mělo myslet také na zdravotně postižené osoby, paraplegiky či osoby se zrakovým postižením. Pro ty by se prý pohyb v podloubí stal nemožným.

Dokument byl nakonec při zasedání přijat bez větších zdržení ve znění, v jakém jej schválila rada.
Výsledná podoba vyhlášky je kompromisem, který se podle všeho rodil pomalu a za složitých vyjednávání. Prodejci budou muset ponechat alespoň dvoumetrový průchod v podloubí, přičemž zboží mohou vystavovat pouze při stěnách domů, nikoliv pod oblouky.

Místostarosta Petr Hamáček během zasedání popsal vyjednávání, která se během léta odehrála. „Připravili jsme setkání zastupitelů a obchodníků z náměstí. Dvoumetrový průchod je prý možný. Následně jsem se sešel se zástupci organizace a zeptal se, jak by ten průchod byl nejvhodnější. Ti sice řekli, že podél vnitřní stěny podloubí, ale budou rádi i za dvoumetrový průchod mezi pilíři a vystavovaným zbožím." Tento koncept vyhovuje i památkářům.

Ladislav Brykner s kompromisem souhlasí. „Jediným důvodem, proč jsme v minulosti vyhlášku přijali, bylo to, že zboží vystavené v podloubí, znemožňovalo občanům průchod."

Radní brojil především proti způsobu prodeje vietnamských obchodníků a podle jeho slov „živelnému" vystavování sortimentu obuvi, textilu, spodního prádla a umělých květin v městské památkové rezervaci. I on nicméně výsledek považuje za kompromis, který pomůže zprůhlednit a zkrášlit centrum města. Naprosto spokojený však s výsledkem není.

Totéž lze říct o prodejcích. Jeden z jejich mluvčí, zelinář Josef Lidický, minulý týden Deníku ale sdělil, že dvoumetrový průchod je splnitelný požadavek. Vyhláška tedy byla přijata.