Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spolu s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově uspořádaly v dětském oddělení jičínské knihovny šestý ročník přehlídky Čteme všichni – vypráví jen někdo. Tato akce se koná v rámci projektu na podporu čtenářství Kde končí svět. Zúčastnilo se jí 29 dětí z Turnova a Jičína. Ten reprezentovala 2. ZŠ na Husově ulici. Zatímco v kategorii do 8 let se představili dva recitátoři z Turnova, v další kategorii 9 – 10 let bylo více mladých vypravěčů z Jičína.

Vítězové a porota
Nejlepší byla Kristýna Mlejnková, na které se porota ve složení Marek Sekyra, Bohumír Procházka, Draga Zlatníková, Lucie Hnízdová a Radovan Sál shodla jednomyslně. Vynikající výkon podala i Anička Voová z 2. základní školy, která překvapila kultivovanou češtinou. Pouze tři účastníci, shodou okolností chlapci, soutěžili v kategorii 11 – 12 let. Zvítězil Tadeáš Matěcha, který zaujal svým vervním projevem. V nejstarší kategorii do 15 let byla situace mezi jednotlivými vystupujícími vyrovnaná a porota se nakonec jednomyslně dohodla první místo přidělit Anně Kavalíkové i s přihlédnutím, že přednesla vlastní rýmovaný text.

Včerejší klání bylo přístupné i veřejnosti. Jeden z posluchačů, Jaroslav Otta, obdivoval suverenitu vystupujících a jejich odvahu vyprávět před tak velkým auditoriem dlouhé a náročné texty.

Turnovská učitelka Jana Kepková na této soutěži hodnotí stále se zvyšující kvalitu jednotlivých projevů a snahu dětí o co nejlepší umístění, které zpětně motivuje další k účasti na podobných akcích. Organizátorky slibují další ročník.

Šárka Jebavá