Že se však jedná opravdu jen o „kachnu", která na sebe navázala petici proti vymýcení dřevin, potvrdila tisková mluvčí jičínské radnice Magdaléna Doležalová. Podle ní jsou všechny obavy v tomto směru předčasné, žádný projekt revitalizace této části města není totiž dosud připraven.

„Na tom, jak by měly případné práce probíhat, se zatím neshodují ani odborníci a bude se o problému, jak s odbornou, tak širokou veřejností, jednat," uvedla mluvčí, kterou udivuje, že již několik měsíců koluje mezi lidmi petice s názvem Za zelenou Čeřovku, která má aktivizovat obyvatele, aby svým podpisem dali najevo svůj nesouhlas s revitalizací přírodní lokality lesoparku Čeřovka, kterou měla většina stran a hnutí ve svých volebních programech. Petice nesouhlasí ani s návrhem Spolku občanů a přátel Jičína obnovit jičínskou rozhlednu Milohlídka na Čeřovce, tedy aby stromy ustoupily vyhlídce a bylo z ní tak vidět na všechny světové strany.

Dosud totiž výhledu brání právě vzrostlé stromy a průhled je pouze na jihozápadní část města. Petice dokonce navrhuje, aby byla Čeřovka vyhlášena přírodní památkou. S peticí byli seznámeni jak městští úředníci, tak i zastupitelé. Město ale zatím žádný zásah do lokality neplánuje.

„Je pravdou, že v koaliční smlouvě máme podporu revitalizace Čeřovky. Žádný projekt na revitalizaci této lokality na stole nemáme a ani se o tom nezačalo mezi zastupiteli jednat. To, jakou podobu bude jednou revitalizace mít, bude předmětem dalších jednání," řekl starosta města Jan Malý.

Ani odbor životního prostředí zatím obnovu parku nechystá: „Organizátor petice vyvolal ve městě dojem a tak trochu paniku, že se chystají zásadní zásahy do porostu na vrchu Čeřovka. Za náš odbor mohu říci, že se žádné kácení stromů nikdy nechystalo, a ani v současné době toto není v plánu. Naopak se i my snažíme argumentovat, proč nekácet vzrostlé stromy v případě požadavku na průhledy z Milohlídky. Pro jakýkoli zásah v porostu tak cenném, jako je Čeřovka, je nutné mít v ruce podklady o celkovém zdravotním stavu porostu i vhodných zásazích u jednotlivých stromů," řekla Vladimíra Smolíková s tím, že je nyní v rámci diplomové práce zpracovávána inventarizace dřevin a na základě této práce se bude dále rozmýšlet, co dál.

„Důležité je vědět, co vlastně v prostoru lesoparku chceme a pro jakou cílovou skupinu je určen. Čeřovku je nutné chápat jako celek tvořící vhodný biotop pro mnoho ptáků, brouků a drobných živočichů. Je to i cenná geologická lokalita," dodala Vladimíra Smolíková. Do řešení úprav lokality by pak byla zapojena kromě odborníků také veřejnost, což potvrzuje i místostarosta města Jan Jiřička: „Jakmile bude zpracována inventarizace, může se začít mezi odborníky jednat, jak případnou revitalizaci lokality dále provést, a může se vést veřejná diskuze, která by měla napovědět, co lidé od této části města očekávají."    

(md, pv)