Historie:
Bažantnice – rozloha 51 ha, rašelinná lokalita, jejíž podstatnou část zabírá háj s jedinečnou vegetací, opředený mnoha mýty a legendami. Po roce 1930 byl park Bažantnice rozdělen na dvě části; Bažantnici hlavní, která začínala u lázní a kde byla umístěna železná branka (padací), která se jako všechny ostatní každý den ráno otevírala a večer po sedmé hodině zavírala. To bylo ovšem jen po dobu letní sezóny, mimo sezónu byla Bažantnice zavřená. Park tehdy hlídal hajný Slavík. Branek do parku bylo celkem pět.
Bažantnici prolínalo mnoho krásných cestiček, které byly každého jara vysypávány novým pískem. Dnes poetika těchto cest ustoupila asfaltu, praktickému, nicméně trochu studenému povrchu.
Restaurace (jeden z nejvýraznějších atributů Bělohradu) byla postavena z bývalé hájenky. Mimo sezónu byly obě Bažantnice uzavřené a v tomto období se zde volně pohybovala zvěř. Ale i v létě se návštěvník Bažantnice často setkal s pobíhající srnou či zajícem, neboť tato přírodní lokalita byla vždy bohatá a pestrá svou faunou, ale i flórou.

Záměr radnici, která vlastní pozemek pod restaurací, předložilo občanské sdružení Nový Dvůr Brtev v zastoupení jednatele Roberta Musila.

Už v březnu požádala tato společnost o odkoupení pozemku v Bažantnici, na kterém stávala letní restaurace, z důvodu záměru výstavby a provozování restauračního zařízení. Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje za cenu podle znaleckého posudku. Následně právní zástupce města doporučil zvolit jiný způsob ošetření stavby, a to uzavřít s investorem smlouvu o právu provést stavbu a současně smlouvu o smlouvě budoucí kupní a v ní vázat prodej na kolaudaci a uvedení letní restaurace do provozu.

„Proti záměru se původně postavila část zastupitelstva, která je názoru, že restauraci by mělo postavit město, protože parcelu má ve svém vlastnictví," přibližuje jednání starosta Pavel Šubr a dodává. „Proto jsme připravili smlouvu o právu zřídit stavbu s přesnými podmínkami." Jeho slova stvrzuje názor zastupitele Jiřího Wagenknechta, který upozornil, že za společností Nový Dvůr Brtev je osoba pana Šafáře, který vlastní nebo jeho společnost budovu špýcharu a zatím v Bělohradu jen sbírá objekty.

Zastupitelé přesto zvedli pro zajímavou investici ruce. „Smlouva se sdružením byla schválena," potvrdil nám místostarosta Jan Pavlásek.

Dvoukřídlá restaurace nabídne 150 míst, její součásti bude otevřená pergola, která bude sloužit pro kulturní vystoupení. Zadní část bude dřevěná. 

Zadní část objektu by tedy tvořila restaurace a přední otevřená kolonáda. „Připadá mi to jako velice zajímavý objekt. Souhlasím otevřít investorovi dveře do města, ať tu něco postaví," říká otevřeně starosta Pavel Šubr. Restaurace by měla být funkční čtyři měsíce v roce.

Radnice smlouvu ošetřila tak, že pokud zde do tří let nebude funkční restaurace, smlouva bude zrušena. Pozemek bude mít firma zatím v pronájmu za 4 až 5000 ročně. Teprve po kolaudaci a tříletém provozu bude možné parcelu odkoupit za cenu, stanovenou znaleckým posudkem.

Firma Nový Dvůr Brtev byla založena roku 2010. Její hlavní náplní je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a zemědělská výroba.
Na snímku nákres objektu.