Obhajoval smysl Evropské unie coby ochránkyně stability a míru na kontinentu a také upozornil, že společenství především oceňuje aktivitu jednotlivých národních států. V tomto ohledu prý měla Česká republika dosud rezervy.