Pro lidi venku je to banalita, trestanci ve věznicích ale své doklady totožnosti nesmějí mít u sebe, o to snáze se na jejich obnovu zapomíná. Volby začaly za zvýšeného dozoru i v nejstřeženější české věznici.

Volební komise přišla do věznice ve Valdicích na Jičínsku v pátek 8. října před druhou hodinou odpoledne. Oficiální zahájení volem a otevření volebních místností bylo všude stejné. Za mřížemi věznice se ale začalo jinak. "Jako první obešla volební komise s přenosnou urnou jednotlivé cely na ubytovně se zvláštním stavebním a technickým zabezpečením. Poté už se usídlila ve dvou vyčleněných místnostech, do kterých budou dozorci postupně přivádět odsouzené," vysvětluje postup voleb ve věznici mluvčí Eva Francová. Kvůli volbám bylo potřeba posílit dozor. Vězni musí do volební místnosti dojít a postupně se před ní řadit a po odhlasování zase odejít zpět, nemohou ale chodit po chodbách samostatně bez dozoru.

Na chodbě před volební místností stojí kromě fronty voličů, několika vychovatelů a uniformovaných dozorců také dvě sociální pracovnice. Podle seznamu vydávají postupně příchozím odsouzeným jejich občanské průkazy. K volbám zde může jít každý, na Zvláštní seznam voličů předem nahlášený občan České republiky, který nejpozději v druhý den voleb dosáhl 18 let. Ve valdické věznici tyto podmínky splnilo okolo 900 odsouzených, k volbám se jich ale rozhodlo jít pouze asi 55 procent. "Mohou jít jen ti, kteří se do 1. října přihlásili. Někteří navíc kvůli prošlým dokladům nebudou moci odvolit, někteří si to rozmyslí. Nejvíce z odsouzených nejspíš odvolí už v pátek, volební komise tu ale bude i v sobotu, kdyby se někdo rozhodl na poslední chvíli," říká Francová před vchodem do komunitní místnosti upravené pro účely voleb.

Koho do obálky a kam s ní

Uvnitř místnosti se zamřížovanými okny do dvora stojí pouze dlouhý stůl pro komisi, dvě plenty a zapečetěná urna. Žádní dozorci, žádná plexiskla, žádná pouta. Valdice jsou nejstřeženější česká věznice, za těmito dveřmi je ale každý z vězňů na pár minut pouze občanem vykonávajícím své právo zvolit si zastoupení ve sněmovně. Volební komise do místností ve věznici se sestavuje stejně jako každá jiná. "Jsem členem politické strany, která mě do volební komise ve Valdicích delegovala. Neurčil jsem si předem, že chci jít sem. Rozdělili jsme se na dvě poloviny, jedna šla sem a ta druhá do školy ve Valdicích," vysvětluje místopředseda komise.

Někteří přistupují ke komisi suverénně a sebevědomě, jiní ale potřebují poradit. Po odevzdání občanky obdrží sadu volebních lístků a obálku a postupně se střídají za plentami. U každé z nich stojí žlutá kartonová krabice na přebytečné papíry. "A do které bedny to mám hodit?" ptá se nejistě jeden z voličů pomrkávaje mezi šedou urnou a krabicí před sebou. Nakonec si vybere správnou a spěchá ven ze dveří, div že nezapomene občanku. Tu hned zase odevzdává.

Podle Francové je možné, že jsou letošní volby pro některé z odsouzených první, přesná čísla ale nelze zjistit. V rámci programu zacházení probírají vychovatelé s odsouzenými muži průběh voleb z praktického úhlu, politický názor si ale i tady musí každý udělat sám. "Nikdo jim nemůže říct, koho mají volit. V programu zacházení s trestanci maximálně probírají principy voleb, zbytek si musí svobodně rozhodnout sami," říká Eva Francová.

Hlasy nasbírané ve věznici se budou v sobotu sčítat spolu s těmi z vnějška, nebude tedy možné zjistit, které politické uskupení za mřížemi nejvíc boduje. Už podle počtu zapsaných na Zvláštním seznamu voličů je ale jasné, že letošní volební účast ve valdické věznici bude ještě nižší než obvykle. V celé ČR se podle Vězeňské služby přihlásilo k volbám asi 45 procent všech oprávněných voličů ve výkonu trestu.