Má nejmodernější čistírnu odpadních vod v regionu, kilometry nové kanalizace, zrekonstruované muzeum na kulturní a vzdělávací centrum a novou víceúčelovou sportovní halu. Velké investice šly rovněž do mateřské i základní školy. V současné době probíhá rekonstrukce chodníku v části Husovy ulice při hlavním tahu.

Naproti všemu pozitivnímu je v Kopidlně mnoho míst, která jsou zchátralá, městečko trpí nevyužitou průmyslovou zónou a cukrovarem, nedostatkem pracovních příležitostí a přílivem sociálně slabých rodin, které páchají drobnou kriminalitu. Kopidlno se také kvůli rozsáhlým investicím z minulosti potýká s výrazným zadlužením.

Světlo a tma. Kopidlno zaznamenalo řadu úspěchů, další várka problémů ale zatím čeká na vyřešení.
Kdo se o to pokusí? Do komunálních voleb jdou čtyři politická uskupení. O přízeň voličů se uchází jak stávající starostka Hana Masáková za Českou stranu sociálně demokratickou, tak její koaliční partneři SNK Hasiči a nezávislí, reprezentovaní Karlem Žižkou. Proti sociální demokracii se v posledním čísle Kopidlenských listů zřetelně vymezil Karel Komárek, který vede kandidátku Občanské demokratické strany. Čtvrtým politickým uskupením je Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová a Nezávislí občané Kopidlna a přilehlých částí. Startovní číslo jedna v kandidátce tohoto politického uskupení třímá Vladimír Letko.

Lídrům jsme jako obvykle položili dvě otázky. Ve druhé kandidáti dostali prostor k prezentaci hlavního bodu volebního programu. V prvním dotazu jsme se otázali, jaký objekt je v Kopidlně třeba prioritně zrekonstruovat.

Kopidlno je posledním městem, u něhož jsme uspořádali anketu s lídry stran. Postupně přišla řada na všechna větší sídla jičínského regionu. Zmapovali jsme situaci v Jičíně, Nové Pace, Hořicích, Lázních Bělohradu, Sobotce, Libáni, Železnici a Miletíně. Anketě předcházel seriál nazvaný Předvolební inventura, ve kterém jsme se zamýšleli nad uplynulými čtyřmi roky ve městech regionu.

Koho máme na radnici?
Kopidlenské zastupitelstvo má patnáct křesel. Jeho složení:
ČSSD: Josef Táborský, Petr Albrecht, Lenka Nováková, Hana Masáková, Josef Vodička, Miloslav Veselý
SNK Hasiči a nezávislí: Václav Šimůnek, Martin Albrecht, Jiří Machula, Jaroslav Bodlák
SNK Nezávislí kandidáti: Roman Kotlář, Jiří Pišl, Renata Kořínková
KDU – ČSL: Miloslava Uzlová
ODS: Ladislav Komárek
Nejvíce absolutních hlasů ve volbách 2010 obdrželi Josef Táborský (397), Petr Albrecht (391) a Václav Šimůnek (329).
Rada se utvořila díky koaliční spolupráci ČSSD a SNK Hasiči a nezávislí. Prošla jednou výraznou personální obměnou. V druhé polovině roku 2013 byl odvolán místostarosta Václav Šimůnek a nahradil jej Jiří Machula. Oba byli zvoleni za SNK Hasiči a nezávislí a samotní členové tohoto hnutí za obměnu hlasovali, i když sám Václav Šimůnek se jí bránil. Odvolání iniciovali sami radní, kteří jako důvod uvedli špatnou komunikaci s Václavem Šimůnkem a jeho liknavost při povodních v červnu 2013. Odvolání starosty bylo jediným politickým otřesem Kopidlna v uplynulém volebním období.
Nynější složení rady: Hana Masáková (starostka), Jiří Machula (místostarosta), Martin Albrecht, Josef Vodička a Jaroslav Bodlák.

Zeptali jsme se

1) Kterou část Kopidlna, nebo konkrétní objekt ve městě je podle vás nutné prioritně zrekonstruovat?
2) Co je hlavním problémem města Kopidlna?

Vladimír Letko
KDU – ČSL a Nezávislí občané Kopidlna a přilehlých částí
1) Prioritou je rekonstrukce náměstí a jeho vstupních ulic, především směrem od Jičína a Poděbrad. Kdo projíždí Kopidlnem, ten si udělá obrázek o městě jen co vjede do těchto komunikací.Vše záleží na finančních prostředcích vyčleněných v rozpočtu, ale také vůli dotáhnout problém do konce.
2) Problémem Kopidlna je, jako u většiny menších měst, nedostatek pracovních příležitostí a s tímto jsou spojeny i finanční prostředky.

Karel Komárek
ODS
1) Jednoznačně náměstí.
2) Komunikace vedení města s občany.

Hana Masáková
ČSSD
1) Jednou z hlavních priorit je rekonstrukce budov Základní a mateřské školy v Kopidlně, kde je nutné vybudovat spojovací koridor, opravit střechu, zrekonstruovat sociální zařízení a obnovit fasádu na hlavní budově školy a v budově mateřské školy je nutná oprava balkónů, výměna oken a zateplení objektu.
2) V Kopidlně chybí investor, který by zaměstnal obyvatele města, a tím by se podpořil rozvoj. I když máme v nabídce průmyslové zóny, není o ně zájem. Současní investoři, kteří v Kopidlně vlastní pozemky s určitými záměry (mlýny, cukrovar), prozatím tyto vize dále nerozvíjejí.

Karel Žižka
Hasiči a nezávislí
1) Myslím si, že v první řadě je třeba zaměřit pozornost na rekonstrukci školy a školky.
2) Hlavním problémem je dle mého názoru to, že v současné době je třeba řešit více problémů najednou, a to v různých oblastech a nebude tedy jednoduché určit správné priority tak, aby finanční prostředky, kterých není nazbyt, byly vynaloženy účelně.