Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Potřebujete vlastně kraj? Odpovědi starostů a starostek najdete následujících čtrnáct dní na tomto místě.

Odpovídá starosta vysokého Veselí LUBOŠ HOLMAN:
Podle mého názoru jsou již kraje součástí politického uspořádání a provázanost na místní samosprávu je neměnná. Kraj určitě potřebujeme a jako jeden příklad za všechny je úzká spolupráce v sociální oblasti. Bez podpory kraje by v našem městě nemohla fungovat pečovatelská služba nebo klub pro sociálně vyloučené. S pomocí kraje jsme vybudovali dům s pečovatelskou službou a jiné.

Samozřejmě má kraj co zlepšovat např. v dopravě. Z našeho města vede sedm silnic III. třídy a skoro všechny jsou v havarijním stavu. Dalo by se ještě spoustu věcí vyjmenovat, co by se dalo všechno zlepšit. Všechno je o penězích, a těch bude v roce 2013 více podle nového RUD a já doufám, že s pomocí kraje se povedou další dobré věci v našem městě udělat."