Slavnostní ceremoniál byl zahájen hymnou Enersol, následovalo uvítání delegací a představení reprezentačních družstev a odborné poroty. Poté se uskutečnila první část přehlídky soutěžních prací žáků podle pořadí, které si vylosovali.

Pozdní odpoledne pak vyplnil doprovodný program konference. Všichni účastníci měli možnost navštívit nedaleké město Zlín, prohlédnout si Muzeum Zlínského kraje, tak charakteristického obuvnickou tradicí, dále expozici s názvem Hanzelka a Zikmund, a poté se pokochat pohledem na město z terasy „Baťova mrakodrapu", která se nachází v 16. patře.

Druhý den byl pro nás z ISŠ Nová Paka ještě významnější, neboť svoji práci na téma Bioplynová stanice Bělá prezentoval náš student Vojtěch Honců.
Odborná porota nejprve vyhodnotila pořadí družstev, kdy na třetím místě skončila Slovenská republika, na druhém Česká republika a prvenství připadlo rakouskému týmu.

Jednotlivci byli hodnoceni ve dvou kategoriích, Enersol a inovace, kdy třetí místo obsadil soutěžící ze Slovenska s prací Veterný neodymový generátor, druhé získal žák Karlovarského kraje s projektem Výroba elektrické energie pomocí termického článku a příčku nejvyšší opět student z Rakouska s Malými vodními elektrárnami (Kleine Wasserkraftwerke).

Druhá kategorie, Enersol a praxe, vynesla třetí místo jediné dívce mezi reprezentanty, slovenské studentce gymnázia z Trnavského kraje, která soutěžila s prací Využitie darov prírody při každodennom šetrení, stříbrný byl opět student ze Slovenska, také z Trnavského kraje, který zaujal porotu, ale i všechny přítomné s pozoruhodným projektem Pestovanie Sidy obojpohlavnej na energetické využitie, a zlato získal reprezentant České republiky, který soutěžil za hlavní město Praha s prací Využití CNG ve firmě Samohýl.

Úspěch Vojty

Jediný reprezentant Královéhradeckého kraje, student 4. ročníku Integrované střední školy v Nové Pace, Vojtěch Honců, sice nebyl mezi prvními třemi, ale i přesto jeho práce sklidila velký úspěch především v kritickém postoji vůči vědomému znehodnocování zemědělské půdy.

Z mezinárodní konference Enersol.Cílem těchto konferencí je podpořit vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor a omezování emisí prosazováním šetrných technologií k ochraně životního prostředí a mezinárodní spoluprací vytvářet podmínky pro hodnocení úrovně znalostí a získaných kompetencí budoucích absolventů středních škol pro jejich profesní i osobní kariéru. Snahou je také navázat mezinárodní kontakty mezi mladými lidmi a podpořit tak průmysl, stavebnictví a zemědělství ve prospěch nabídky trhu práce.

Jsme velmi rádi, že se naše škola tohoto projektu účastní a že naši studenti vždy dosahují pěkných umístění. První úspěchy přišly již v roce 2006, kdy jsme se do soutěže zapojili poprvé.

Nezbývá než ještě jednou poděkovat Vojtovi za vzornou reprezentaci a zároveň touto cestou vyzvat další studenty, aby také zkusili své štěstí. Témata, která se na soutěži zpracovávají, jsou stále aktuální a každý dobrý nápad se cení. Strach mít nemusíte, jsme připraveni vám poradit a pomoci.  Renata Němcová a Luboš Malý,ISŠ Nová Paka