„Většina skupinových hlavních vodovodů je vícezdrojová, tudíž s dodáním vody nebyl ani v suchém létě problém. Jsou ale místa, kde jsou zdroje slabší a kde jsme museli vodu dovážet. Všechny zdroje ale průběžně monitorujeme, každoročně dáváme několik set tisíc do jejich modernizace a v současné době lze říci, že dokážeme zásobovat všechny naše zákazníky," uvedl Richard Smutný.

Jsou ale lokality, kam se voda dlouhodobě dováží, například do Úbislavic. „V normálním létě doplňují dlouhodobě zdroj tak dvě, tři cisterny v týdnu, vloni jich bylo pět za den. Každoročně vyhlašujeme v létě zákaz zalévání, mytí aut, napouštění bazénů. S vodou se snažíme šetřit, lidi omezujeme. S vodohospodáři jsme už hovořili o nutném posílení zdroje," popisuje nepříznivou situaci starosta obce Miloš Urban.

„V Úbislavicích jsou bohužel pouze mělké zdroje, které nestačí při suchém počasí pro zásobení obce. Sem se tedy musela voda v létě dovážet do vodojemu, který se nachází u obce Zboží. Nyní zpracováváme projekt na napojení vodovodu na skupinový vodovod Nová Paka. Zadali jsme také zpracování projektu pro Pecku, kde máme pouze jeden zdroj," odpovídá Richard Smutný.

V Úbislavicích se dočkají posílení zdroje pravděpodobně v roce 2018.

Zajímá nás, kolik je na Jičínsku míst, kde se vody nedostává?

„Dovážet se voda musela také na Hořicko, do obce Bříšťany a Doubrava, kde jsou zdroje opět slabé. Sem jsme dováželi vodu přímo z úpraven v Hořicích. V Bříšťanech je situace vyřešena také přepojením na silnější vodovod. Na Hořicku plánujeme velký projekt, kdy chceme upravit vodovodní sítě v Hořicích a intenzifikovat úpravnu vody v Libonicích a zároveň propojit naši infrastrukturu jihovýchodně od Hořic. Tím by se tedy vyřešila dlouhodobě situace nejen v Doubravě, ale i v okolních obcích," slibuje ředitel Smutný a nastiňuje možnosti, jak jinak řešit nedostatek vody.

Podle Smutného se nabízí možnost propojením určitých úseků vodovodů, které zásobí například pouze jednu nebo několik obcí na tzv. skupinové vodovody, tedy větší síť se silnějšími zdroji.

„Tím bychom mohli některým obcím pomoci se zásobením vodou v období sucha, a to jednoduchým přepojením vodovodu. Pomoci to může i v případě nenadálých havárií, kdy jsme schopni vodu rychle přepojit. Toto právě projektujeme na Sobotecku. Záměrem je propojení Sobotka – Kopidlno. Bohužel, trochu paradoxně při tom narážíme na problémy s majiteli pozemků, kteří nám nechtějí povolit položení vodovodu do svého pozemku nebo si kladou naprosto nereálné podmínky. Tento přístup může vést ve finále k tomu, že se budoucí stavba pozdrží, protože budeme muset hledat jinou cestu pro vodovod, nebo se úplně zastaví," konstatuje Smutný.

Na prodloužení vodovodu čekají jako na smilování obyvatelé části obce Robousy směrem ke Dvorcům, kteří jsou závislí pouze na vlastních studnách. Ty jim vloni v létě takřka vyschly a lidé byli odkázáni na zavážení vodou z cisteren.