Rozhodlo o tom představenstvo vodáren při svém čtvrtečním jednání.

Zdůvodnilo to nejistým výsledkem a vysokými náklady na vedení sporu přesahujícími pět milionů korun. Informoval o tom ředitel vodáren Richard Smutný.

Představenstvo se problematikou možných nároků vůči dodavateli stavby zabývalo od jara 2012, a to za úzké součinnosti s řadou právních specialistů. „Úspěch v soudním sporu byl nejistý. Bohužel došlo k drobnému pochybení firmy, která zadávala podmínky pro zhotovitele," uvedl předseda představenstva Pavel Šubr.
Za tohoto stavu se představenstvo rozhodlo neriskovat velmi nákladný soudní spor, když jen poplatky za dvoustupňové soudní řízení by překročily pět milionů korun.

Využití milionů
Představenstvo schválilo, že tyto prostředky budou výrazně lépe a efektivněji využity na opravy a investice do provozované vodohospodářské infrastruktury, tedy ve prospěch akcionářů a zákazníků VOS, a.s., nikoli do soudního sporu s krajně nejistým výhledem na procesní úspěch.

Čistá Cidlina se stavěla v letech 2008 až 2009 a přišla na 650 milionů korun. Penále údajně vyplývalo z asi ročního zpoždění zkušební doby.

Firma Geosan v minulosti tvrdila, že při stavbě postupovala podle schváleného harmonogramu postupu výstavby a dílo předala v termínu podle smlouvy.