Nyní v něm zasedají představitelé největších akcionářů, jimiž jsou nejlidnatější města na Jičínsku. Novými členy by se podle ideje mohl stát reprezentant malých akcionářů, tedy obcí, a také zaměstnanec společnosti, patrně její ředitel.

Z pěti na sedm
Nápad se zrodil v Jičíně. Radní Luděk Havel, který je členem představenstva VOS, změnu považuje za žádoucí kvůli zlepšení fungování firmy. Jeho původní návrh, v němž chtěl posílit pozici orgánu dozorčí rady a představenstvo obsadit odborníky, neprošel. Tento takzvaný „německý model řízení společnosti" nezískal mezi příslušníky představenstva podporu. Luděk Havel proto nabídl alternativu.

„Druhý návrh byl začlenit do představenstva alespoň ředitele VOS při zachování počtu členů představenstva. I to narazilo na odpor, protože by musel někdo ze současného představenstva odstoupit," uvedl Luděk Havel s tím, že jičínský starosta Jiří Liška přišel s myšlenkou rozšířit členstvo z pěti na sedm.

Tento návrh sice tři největší akcionáři (Jičín, Hořice, Nová Paka) odsouhlasili, nicméně vzdali se myšlenky, že by se změnu pokusili prosadit už na letošní valné hromadě. Tento nejvyšší orgán VOS se sejde 12. června.

„Záměr považuji za rozumný třeba z toho důvodu, že řadu materiálů nyní představenstvu předkládá ředitel společnosti, ale pak o nich nehlasuje, a tudíž ani nenese odpovědnost za rozhodnutí," řekl předseda představenstva a starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr.

Odpovědnost
Ředitel VOS Richard Smutný s touto argumentací souhlasí. „Je to pochopitelná pojistka. Zaměstnanec společnosti, tedy například já, zodpovídá za škodu do výše čtyři a půl násobku svého platu. Člen představenstva ale ručí celým majetkem," vysvětlil.

Jičínskou vodohospodářskou firmu vlastní 48 měst, městysů a obcí. V jejím portfoliu jsou jak stavební práce, tak určování ceny vody.