Společnost se začala obávat, že by stavební práce neskončily v termínu a že by tudíž celou akci musela financovat sama z vlastního rozpočtu.Záměr zamítlo představenstvo při svém zasedání dne 11. února.

VOS nechce riskovat

Ředitel VOS Richard Smutný vysvětlil důvody. Vodohospodáři se prý rozhodli na základě odborného posudku. Ten prakticky nedával šance, že by se práce stihly dokončit v zadané lhůtě.

„VOS a.s. si nechala zpracovat posouzení možnosti realizace projektu v daných termínech. Závěry stavebních odborníků jsou ale skeptické. Původně se počítalo s hlavní částí stavby v letních měsících. To by znamenalo jednak lepší přízeň počasí pro práce a jednak i menší dopravní zatížení v objízdných trasách, které by byly nutné kvůli částečné uzavírce silnice II/286 Jičín-Semily. Dále zde hrají roli stavebně-technické postupy, které je při stavbě nutné dodržovat, takže podle stavbařů by naopak bylo nutné počítat spíše s delší dobou stavby, než je zmíněný říjen 2015. Bylo zde tedy velké riziko, že bychom nestihli termín předání stavby včas a museli bychom část, nebo dokonce celou dotaci vrátit," vysvětlil Richard Smutný.

Záměr se nezdařil

Vodohospodáři zamýšleli získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Jde tedy o evropské peníze, přičemž koordinátorem je ministerstvo životního prostředí. Náklady lze na základě projektové dokumentace odhadnout na 58 milionů korun, přičemž dotace by mohla pokrýt necelou polovin, tj. sedmdesát až osmdesát procent z takzvaných uznatelných nákladů. Město Jičín se zavázalo, že na akci přispěje částkou 20 milionů korun.

Záměr počítal s odkanalizováním více než sta objektů, převážně domácností. Hlavním přínosem by však bylo, to, že by natrvalo zmizela nechtěná laguna, která se tvoří na poli hned vedle zástavby a v sousedství lipového stromořadí. Je důsledkem dřívější havárie a zhruba již od roku 2010 budí pozornost vedení města, protože se evidentně každým rokem zvětšuje.

Jak bylo řečeno, projekt by na čas ovlivnil ruch ve městě. Silnice II/286 je jednou z důležitých tepen, spojením města s dopravním tahem na město Semily.

To vše se však mohlo uskutečnit jen za předpokladu, že by se stavební práce zdárně uzavřely do října 2015. Nyní je k ničemu též projektová dokumentace, kterou město nechalo vypracovat za jeden milion korun. Je však možné, že se alespoň její část podaří uplatnit v budoucnosti. K výstavbě kanalizace jednoduše dojít musí.

Lítost, ale i výhled do budoucna

Členové městské rady vyjádřili lítost. „Výsledkem teď bude to, že česká vláda peníze určené na dotaci vrátí bez užitku do Bruselu. Teď bude mít volných 26 milionů, které už nebude možné získat," vyjádřil se radní Ladislav Brykner. Podotkl, že podle jeho mínění byl termín stihnutelný a projekt se tak mohl uskutečnit. Nicméně prý chápe, že se členové představenstva na základě studie rozhodli od akce odstoupit.

Nechtěná laguna, která plní vzduch zatuchlinou a je i zdravotním rizikem, tudíž bude nadále komplikovat život obyvatelům Sedliček. Jak VOS, tak jičínská radnice ujišťují, že nad situací nezavřou oči. Rada pověřila Richarda Smutného, aby začal hledat řešení. Město i do budoucna přislíbilo spolupráci a finanční příspěvek.

Protože ale jde o běh na dlouhou trať, jičínská radnice též ujistila, že se bude zabývat provizorním řešením. „Například se nabízí možnost propojení s valdickým sběračem," naznačil místostarosta Petr Hamáček. Ošetření terénu, aby v něm nevznikala laguna, by si vyžádalo přibližně 15 milionů korun.

Řada komplikací

Podíváme-li se do minulosti, město, potažmo vodohospodáři, se problémem zabývali zhruba od roku 2010. V tomto volebním období vypukla krize na jičínské radnici, která nejen tuto snahu negativně ovlivnila. Vloni, tedy hned poté po uklidnění poměrů v Jičíně, následovala krize v české vládě.

Tyto dva prvky zavinily zdržení. Původním investorem byl Jičín, který chtěl získat dotaci od ministerstva zemědělství. VOS projekt převzala v roce 2013.