Město má letos na investice 6,8 milionu korun. „Abychom uspokojili naše představy, potřebovali bychom alespoň dvanáct," tvrdí starosta Jiří Kazda.

Největším výdajem z městské kasy je oprava komunikací v ulicích Bradlecká a Kumburská za více jak 4,5 mil. korun. Radnice zatím nevypsala výběrové řízení na dodavatele zakázky. Obyvatelé se také letos dočkají nového přechodu před základní školou.

„V dezolátním stavu je podlaha v sokolovně, parkety se zvedají, tam je nutné provést několik opatření," upozorňuje na problémová místa Jiří Kazda. Připouští, že poté, co byla zateplena půda sportovního zařízení, už nedochází k takovým únikům tepla. Alespoň v tomto se situace zlepšila. Oprava podlahy je nyní prioritní. Město se snaží získat peníze z krajského Programu obnovy venkova, výsledek ale není příliš povzbudivý. Včera nám Jiří Kazda potvrdil, že žádost byla zamítnuta.

Tři v jednom

Sokolovna je v majetku města, které ji po průtazích získalo do vlastnictví. „Budova není ve stavu optimálním, potřebuje řadu oprav včetně zateplení. To se snažíme řešit zásadní úpravou tří budov, a to je základní a mateřské školy a sokolovny. Všechny leží v těsné blízkosti. Už vloni jsme měli zpracovaný projekt na jejich zateplení a vytápění, bohužel od státního fondu jsme nedostali dotaci. V současné době bude žádost předložena znovu a doufáme, že finanční pomoc nám bude přidělena. V příštím roce bychom chtěli začít," přeje si šéf radnice.

Projekt bude v konečné podobě asi upraven, protože nyní je prvořadé vybudovat novou plynovou kotelnu, která bude vytápět všechny tři objekty. Po etapách by měla následovat výměna oken a zateplení. Předběžný odhad je deset milionů korun.

Město provozuje školku, školu, sokolovnu, ale jak je to se stavebními parcelami? Mají mladí lidé šanci si v bývalém lázeňském městě vybudovat nový domov?
„Ve Hřbitovní ulici už máme vytyčeno pět parcel, jedná se o pozemky města. Zpracovány jsou projekty na kanalizaci, vodu, veřejné osvětlení, ale to je dalších pět milionů korun, které v současnosti nemáme," přiznává Jiří Kazda.

Další potřebnou záležitostí je výměna veřejného osvětlení v části Železnické ulice a na Těšíně, dále napojení vrtu pod Těšínem. „Přepojení bychom měli zvládnout v příštím roce. Vrt se budoval kvůli tomu, že voda v Železnici je železitá. Přepojení na nový zdroj bude stát dvě stě tisíc korun."

Stále nedořešeným problémem v Železnici je opuštěný a nevyužitý lázeňský komplex, který je v rukou soukromé osoby. Nový provozovatel areálu je zatím zřejmě v nedohlednu.