Budova úpravny vody stojí na okraji známého lázeňského města od roku 1978 a upravuje vodu ze tří vrtů. Vzhledem k tomu, že používané technologie byly zastaralé, rozhodla VOS a. s. o rekonstrukci objektu i technologií.

Na pomoc s financováním projektu si zažádala o evropskou dotaci, kterou v roce 2017 získala. „Stavba začala v srpnu 2018 a prováděla se za plného provozu. Bylo totiž možné zdroje přepojit tak, aby nedocházelo k odstávkám vody pro naše zákazníky. Celkové náklady na rekonstrukci byly 64, 4 mil. Kč bez DPH, z toho úpravna Lázně Bělohrad stála necelých 51, 3 mil. Kč a čerpací stanice Mlázovice pak 13, 1 mil. Kč. Výrazně nám s financováním pomohla dotace ve výši přes 35, 6 mil. Kč,“ uvádí ředitel Richard Smutný. Od konce listopadu je úpravna spuštěna ve zkušebním provozu.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Zlepšily se tak i hodnoty parametrů jakosti vody, například obsah železa.

„Při čerpání vody z vrtů se pro její úpravu používal pískový filtr, který byl neefektivní, protože spotřeboval pro své čištění až 15 % získané vody. Nyní to jsou pouhá 2 %. Zvýšili jsme také lehce kapacitu úpravny, aby bylo možné v případě nedostatku vody v některém z připojených zdrojů tento výpadek pokrýt. Nová technologie nám umožňuje efektivnější řízení celého provozu a procesu výroby přes centrální velín,“ doplňuje Richard Smutný. V Mlázovicích pak došlo na celkovou výměnu technologií, protože se jedná o významný vodovodní uzel pro Jičín a okolní obce.

V posledních letech procházela postupnou obnovou také vodovodní infrastruktura, tedy samotný skupinový vodovod vedoucí z Lázní Bělohradu na Jičín. Každoročně se po částech vyměňovalo několik kilometrů původního potrubí od úpravny směrem k vodojemu Kamensko a dále od vodojemu směrem k Jičínu.

Úpravna Lázně Bělohrad stejně tak jako infrastruktura slouží od 70. let 20. století a denně upravuje zhruba 1 600 kubíků vody pro 23 000 obyvatel v městech Lázně Bělohrad, Jičín a v přilehlých obcích. V okolí úpravny jsou tři podzemní vrty, ze kterých se jednotlivě čerpá až 15 l/s z hloubky cca 50-75 m.

Z areálu úpravny je voda dále vedena řadem do Bělohradu, pro který také slouží ještě další dva vodojemy – v Horní Nové Vsi (objem 300 m³) a v Lánech (objem 150 m³). Dále směrem na Jičín je voda přiváděna do vodojemu Kamensko, který má objem 450 m³.

Na cestě vody se pak pro Jičín přidávají další zdroje, a to Mlázovice, Studeňany a Lužany. Zásobeny tak jsou i tyto a další přilehlé obce. Voda pro Jičín je přiváděna do hlavního vodojemu o objemu 5 000 m³ na Zebíně a dále je rozvedena do města. Další menší 500 m³ vodojem je umístěn na Čeřovce a slouží převážně jako rezervoár pro Oblastní nemocnici Jičín. (tz VOS Jičín )