Uvedené vnitrobloky jsou po dostavbě bytových domů již několik let bez následné úpravy a obyvatelé domů urgují dořešení těchto prostor mezi domy. Město podalo v květnu žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 2020, která byla městu schválena, a to ve výši 60 % uznatelných nákladů, max. 340 tisíc korun.

V dotaci je zahrnuta i následná tříletá péče.

Zpracovaná projektová dokumentace řeší komplexní úpravu vnitrobloků, tedy včetně chodníků a přístupových cest.

REALIZACE

Město bude mít spoluúčast na dotaci zhruba 350 tisíc korun včetně DPH, dalších asi 250 tisíc korun budou stát chodníky a také mobiliář. Nyní bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele, realizace začne v příštím roce.

(bn)