Chodník bude lemovat levou stranu vozovky směrem od Nové Paky. Státní fond dopravní infrastruktury uvolnil na akci, která je součástí projektu Nová Paka – město bez bariér, 1,7 milionu korun. Celkové náklady jsou vyčísleny na 2,5 milionu korun. Součástí zakázky, která má být předána 30. října, bude vybudování osvětlení.