Podvečerní  setkání uvedla zastupující  ředitelka muzea  Petra Plecháčová, která  přivítala návštěvníky a neopomněla srdečně přivítat stálého účastníka,     světovou betlémářskou kapacitu, exprezidenta  Svazu světových betlémářů a člověka, kterému přirostly packé výstavy betlémů k srdci,   PhDr. Vladimíra Vaclíka.

Těžko mohli organizátoři výstavy zvolit  lepší kulturní osvěžení  vernisáže než inženýra Jana Šilhána, který na dudy a svým zpěvem podkrkonošských  koled přesně zapadl do atmosféry.  Příchozí obdivovali více jak dvacítku většinou ručně vyřezávaných betlémů od známých i méně známých řezbářů.

K vidění zde jsou  i nádherné skleněné plastiky sklářského umělce Jiřího Ryby i látkový betlém.

Zajímavosti

Velice zajímavý  je betlém, ve kterém jsou znázorněny minulé i současné budovy Nové Paky. Profesorka  výtvarné výchovy na novopackém gymnáziu Káťa Krausová zde prezentuje papírový betlém, ve kterém je zachycen novopacký  klášter, některé sochy, ale také nejslavnější současný český betlémář Vladimír Vaclík.

Ten při úvodu řekl: „České  betlémy se vydaly na cestu k lidským srdcím okolo roku 1830 trochu jinak, než dřívější církevní. Tyto lidové betlémy mají svůj lidský náboj, neznají tehdejší církevní glorifikaci. Čeští tvůrci se oprostili od církevních dogmat, například panenku Marii vytvářeli jako prostou ženu, Ježíška jako chlapečka a rovněž i ostatní postavy získávali ze života kolem nich.

Toto zlidovění českých betlémů je ojedinělé a dá se snad jedině srovnávat s betlémy z jižní Francie z Provence, kde jsou rovněž betlémy uvolněné proti dřívějšímu jezuitskému vzoru. Výstavy betlémů by měly mít smysl a lidé by se měli nad nimi zamýšlet. Zde v Nové Pace,  pro nenapodobitelnou atmosféru,   se mně líbí nejvíce. 

Mám vaše muzeum rád, pokaždé zde najdu něco nového, a vždy se sem rád vracím," sdělil posluchačům doktor Vaclík. Vystavované jesličky  a obrázky doplňuje květinová výzdoba ze Střední zahradnické školy v Kopidlně.

Jak se rovněž dozvěděli návštěvníci od Petry Plecháčové, připravují tu na podvečer sv. Lucie, to je na čtvrtek 13. prosince, otevření výstavy v netradiční době, a to od 17 do 19 hodin, kdy betlémy osvětlí svíčky.    Míla Pour

Otevírací doba

Výstava  je zpřístupněna  denně mimo pondělí v 9 – 12 hod. a 13 – 16 hod. až do středy 19. prosince.