Sto deset let Sboru dobrovolných hasičů a 660 let vystavění oltáře v kostele v Nemyčevsi Jindřichem Kamenickým z Vitiněvsi si v sobotu připomněla obec sjezdem rodáků a přátel.
Bohatý program zahájila ráno Příchvojanka, sbor jičínských trubačů pak přivítal účastníky oslav, mezi kterými nechyběl ani královéhradecký hejtman Pavel Bradík, který přijel občany pozdravit. Starosta Jiří Kubela přiblížil dění posledních let a nastínil investice, které obec s 320 obyvateli čekají. Například v dubnu si zde naráz vysadili osm set metrů dlouhou březovou alej. Dopoledne se také konala mše svatá na počet obce s vysvěcením praporu, který Vitiněves získala v loňském roce.

Kulturní zpestření

Zazpíval sbor Smetana, svou zdatnost přiblížil hasičský sbor, který se v posledních dvou letech podařilo velmi omladit. Program si připravily děti z mateřské i základní školy, které připomněly vzpouru ve Vitiněvsi. Tu v minulosti nastudovali i ochotníci. Pro nejmenší byly připraveny soutěže a kolotoče, místní ženy tři dny pekly 30 druhů sladkého občerstvení, muži měli na starost úpravu obce a přípravu zázemí pro oslavy. „Bydlím tu třicet let a žije se tu dobře, program se mi líbí,“ říká Anna Jandová.
Zajímavosti z historie představila výstava na obecním úřadě. Z Vitiněvsi pochází například Marie Menčíková, maminka Tomáše Bati.
Více zhlédnete v přiložené fotogalerii.