Kromě hrdosti na čestný titul Vesnice roku 2008 získá obec do rozpočtu na příští rok od ministerstva pro místní rozvoj dotaci z programu Podpora obnovy venkova ve výši 2 miliony korun. Druhé místo v soutěži získala obec Pikárec, zastoupená starostou Františkem Brožou. Pomyslná stříbrná příčka vylepší obecní rozpočet v dalším roce o 1,9 mil. Kč.

Ocenění třetí nejlepší obce v České republice si vybojovala obec Malenice v čele se starostou Josefem Bláhovcem. Pozice je honorována příspěvkem do rozpočtu obce ve výši 1,8 mil. Kč.

Dále se komise rozhodla udělit speciální cenu celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku - Koláčovou cenu komise (za nejlepší domácí koláče), kterou získala obec Poniklá. „Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je příležitostí ke zviditelnění venkova a důkazem toho, že aktivní účast občanů na obnově a rozvoji své obce přináší velmi konkrétní výsledky. Nejedná se pouze o finanční bonus, s nímž je vítězství spjato. Jde také o příležitost ukázat rozmanitost a pestrost života mimo město a vyzdvihnout význam venkova,“ uvedl ministr Jiří Čunek.

Oficiální vyhlášení podmínek soutěže pro rok 2008 proběhlo 4. března 2008. Příjem přihlášek do soutěže byl ukončen 30. dubna a přihlásilo se 309 obcí ze 13 krajů. Hodnocení krajských kol proběhlo v průběhu května a června 2008. Výsledky krajských kol jsou k dispozici na webových stránkách soutěže. Do celostátního kola postoupily obce ze všech 13 krajů ČR. Celostátní hodnotitelská komise navštívila v termínu od 1. do 7. září 2008 postupně všechny krajské vítěze a na svém zasedání 14. září zvolila vítěze a nositele titulu VESNICE ROKU 2008.