Spolu s ním byly roku 1584 začleněny do Velišského panství, které roku 1606 nabyl Jindřich Matyáš z Thurnu a po něm roku 1622 Albrecht z Valdštejna.

Schlikové, na něž přešlo vlastnické právo nad panstvím roku 1635, spravovali Chyjice až do zrušení vrchnostenské správy roku 1848. Již roku 1850, v souvislosti s tehdejší správní reformou, nabyly Chyjice statut samostatné obce, který si udržely až do dnešních dnů.

Největší rozmach zažily od roku 1850 do 2. světové války. V roce 1900 zde stálo 102 stavení a žilo 546 obyvatel, v roce 1910 to bylo 529 obyvatel a v roce 1921 jen 473 (nyní 2013 – 166). V roce 1894 zde vznikl Sbor dobrovolných hasičů s 18 členy a ihned byla zakoupena vozová stříkačka s příslušenstvím od firmy A. Smekal za 2000 korun.

Vznikl zde také v roce 1904 Záložní a spořitelní spolek pro obce Chyjice, Dolany a Keteň. V roce 1928 měl až 125 členů. Touha po vzdělání vedla v roce 1920 také k založení Čtenářské besedy (1928 – 56 členů). Dále v roce 1925 zde byla založena Tělovýchovná jednota Sokol (26 členů) jako pobočka Jednoty jičíněveské. Osamostatnila se v roce 1928 se 42 členy.

Nemůžeme opomenout ani průmyslové podniky a živnostníky. V 70. až 90. letech minulého století byly Chyjice přidruženy do správního celku Střevač, ale v roce 1991 se osamostatnily a tomu je tak až dodnes.

Charakter vsi
Ačkoliv Chyjice leží ve vnitrozemí, překvapí svým charakterem „podhorské vsi". Formovala se totiž jako potoční ves v úzkém údolí podél břehů říčky Mrliny (dříve Leštiny). Dlouhé údolí v zářezu říčky Mrliny tvoří na severní straně obce stráň, která byla pro svou bohatost výskytu hájové flóry vyhlášena roku 1990 přírodní památkou „Chyjická stráň". Tento vegetační pás se táhne směrem od obce Dolany až k chyjickému kostelu sv. Šimona a Judy stojícímu značně vysoko nad obcí jako dominanta širokého okolí.

Největší památkou v Chyjicích je kostel. Další místní škola. Za zmínku stojí socha Krista s křížem z roku 1772, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1765, boží muka z roku 1719 a pomník padlým v 1. světové válce odhalený místním Sokolem v roce 1928.

Kostel si opečovávají Chyjičtí sami¨

Zdejší kostel sv. Šimona a Judy byl barokně přestavěn v letech 1698 – 1700 schlikovým stavitelem Filipem Spannbruckerem na místě původního gotického farního kostela připomínaného z roku 1369. Po 2. světové válce začal tento kostel chátrat, až na přelomu tisíciletí byl převeden do majetku obce a opraven. Bývalý starosta Vladislav Chmela se postaral o obnovu fasády a střešní krytiny. Započal i opravu varhan, ta pokračovala v loňském roce, neboť obci se podařilo získat od kraje 120 tisíc korun.
Zbylých šedesát tisíc pak zaplatila ze svých zdrojů. Nástroj je nyní plně funkční. Obec pak v loňském roce žádala prostřednictvím Zemědělského intervenčního fondu o dotaci na obnovu výmaleb a mobiliáře. Získala 4,6 milionu korun a v minulém týdnu uzavřela výběrové řízení na dodavatele prací. Ty mají být ukončeny k 31. červenci roku 2014. Podíl obce je 1,1 milion korun. Pak už by nic nemělo bránit zpřístupnění této církevní památky.

Obecní úřad má reprezentativní prostory

Původní knihovna získala nedávno zcela novou podobu. V roce 2009 se zrodil nápad, jak využít opuštěné prostory. Propojením s hasičskou zbrojnicí vybudovat moderní zázemí nejen pro hasiče, ale především pro obecní úřad. Dotace z kraje na sebe nedala dlouho čekat, ke 350 tisícům přidali místní stejnou sumu a už se mohli pustit do práce. Vybudovali kancelář s kuchyní a sociálním zařízením, vyměnili okna a objekt zateplili. Vznikly tak reprezentativní prostory s bezbariérovým přístupem.

Hospoda i prodejna v jednom

Obec v roce 2004 koupila od majitelky objekt hospody včetně obchodu. Nejdříve bylo přistoupeno k rekonstrukci vnitřních prostor. Po roce 2006 došlo k výměně oken, opravě střechy a zateplení objektu včetně nové fasády. Milion korun stačil na modernizaci budovy, kde mají místní i společenský sál. I tady pomohl kraj téměř půlmilionovou subvencí. Zařízení je v pronájmu a plně funkční.

Multifunkční hřiště za milion

Multifunkční hřiště funguje v Chyjicích od roku 2012. Za milion korun vznikla asfaltová plocha, na které se nechá hrát fotbal, nohejbal a tenis. Sportoviště je oploceno.

Nejdříve O Hasičský soudek, pak zábava

Chyjice – V sobotu se od 10 hodin uskuteční na louce za kulturním domem tradiční hasičská soutěž Hasičský soudek. Večer je pak nachystána taneční zábava, která je pořádána k výročí 690 let obce. K tanci i poslechu hraje kapela Gradace. Přijďte se pobavit, vstupné je zdarma. Začátek ve 20.00 hodin, tančí se u kulturního domu.