Ve zdejší hale byla u dvou kuřecích brojlerů (masná kuřata) při laboratorních odběrech zjištěna přítomnost zakázaného antibiotika chloramfenikolu. Provoz patří společnosti Volanická zemědělská. Jedenáct tisíc kusů opeřenců tak putovalo těsně před vyskladněním místo do spotřebitelské sítě do kafilérie. Za likvidaci zaplatil podnik 120 tisíc korun, celková ztráta překročila půl milionu. Zakázanou látku v mase brojlerů zjistili veterináři, kteří nyní zkoumají, jak se tam dostala. Antibiotika se podávají zvířatům pro rychlejší růst, u lidí se tím ale nebezpečně zvyšuje odolnost vůči těmto lékům.

„Zatím jsme zdroj neobjevili, nicméně podnik bude rok pod zostřeným dohledem,“ uvedla zástupkyně ředitelky hradecké krajské veterinární správy Zuzana Kolomazníková. Ředitel volanického podniku Miroslav Čížek si přítomnost léčiva v mase kuřat nedokáže vysvětlit. „Ve stáji jsme dva roky antibiotika nepodávali, navíc je přípravek zakázán nejméně deset let, a ani nevím, kde bychom jej sehnali.“ Čížek následně popírá jeho výskyt v krmivu, v odebraných vzorcích nebyla přítomnost chloramfenikolu prokázána.

Nezávadnost surovin

Nezávadné jsou i vzorky vody. Hala je uzamčená, cizí osoby by tedy dovnitř neměly vniknout. Chod zajišťuje jeden pracovník. V současnosti se dvojpodlažní objekt vyklízí, následovat bude dezinfekce prostor a do čtrnácti dnů naskladnění nových kuřat.

„S finanční ztrátou se snad vyrovnáme. Rozmýšleli jsme se, zda budeme v chovu kuřat pokračovat. Nakonec jsme se rozhodli, že ano. Pokud bude ale ještě jeden pozitivní náběr, okamžitě skončíme,“ konstatuje ředitel. Čížek

Slovo starosty

„Je to nepříjemná záležitost, nejsem o ní dostatečně informován. Ale v podnik mám plnou důvěru. Pokud byla možnost, nakupovali jsme brojlery přímo z haly,“ uvádí starosta města Luboš Holman. Jedna ze zdejších obyvatelek přiznává, že má velký strach, neboť kuřata ze zdejší produkce získala za pomoc při vyskladňování haly, a nyní se obává, aby nebyla závadná.

Tisková mluvčí jičínské policie Hana Klečalová uvedla, že se zatím případem nezabývají. Volanická akciová společnost byla založena v roce 1996, specializuje se na chov drůbeže, skotu, prasat a pěstování obilí. Zaměstnává 70 pracovníků a obhospodařuje 1700 hektarů orné půdy a luk.