„K 1. únoru 2008 máme celkem 231 tabulkových míst, z toho sedmnáct je v současné době neobsazených a dalších devatenáct policistů je ve škole, kde se připravuje na výkon služby,“ uvedla tisková mluvčí policie Hana Klečalová.

Vzhledem k tomu, že část okresu tvoří turisticky zajímavé lokality, kde je i velké množství chatařských oblastí, je kladen velký důraz na preventivní kontroly jak v sezoně tak mimo ni.

Největší tíha služby leží na hlídkách se psy. Naše redakce se zúčastnila několika výjezdů psovodů a všude byli vítání jak chalupáři, tak místními.

„Policisté v současné době chybí ve všech službách, a to jak v rámci pořádkové, tak u dopravní policie i služby kriminální policie a vyšetřování. Veřejnost však v žádném případě nesmí a ani nemůže pocítit, že nám policisté chybí, děláme vše pro to, aby byl zajištěn řádný chod výkonu služby,“ dodala Hana Klečalová.

Vzhledem k charakteru okresu a umístění jednotlivých obvodních oddělení je dosažitelnost hlídek v krátkých intervalech a není předmětem kritiky ze strany občanů. Z dobře informovaných kruhů víme, že se nábor zatím zcela nedaří i z toho důvodu, že v okrese je míra nezaměstnanosti nižší a potenciální zájemci o práci volí snadnější uplatnění v průmyslových podnicích než v náročné profesi policisty.

Někteří žadatelé o práci u této složky navíc nesplňují základní požadavky kladené na výkon služby.

(red)