Do středy 24. července mohou dotčené osoby podle platných předpisů vznést námitky a připomínky obsahující odůvodnění a údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. Pokud tak chcete učinit, je nutné námitky doručit včas na MěÚ Hořice a to písemně buď poštou nebo přes podatelnu.