„Hřiště jsme v obci sice měli, ale bylo součástí mateřské školky a školy. Místní sem měli značně omezený přístup, což by se teď mělo změnit," říká s radostí v hlase místostarostka Zdena Richterová.

NOVÉ HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY
Původní tedy bylo zrušeno a na jeho místě byla vybudována nová a mnohem bezpečnější hrací plocha. „Na starém byly prolézačky ještě z kovu a pneumatik, což už bylo značně nevyhovující. Současná podoba je mnohem lepší a hřiště je hlavně lépe uzpůsobeno," dodává místostarostka.

Vzhledem k tomu, že se hřiště nachází hned vedle silnice, je kompletně oploceno a před klasickým plotem obec ještě nechala vysázet plot živý. „Jedná se o silnici třetí třídy a nedá se říci, že by byla velmi frekventovaná, ale důležité také je ochránit malé návštěvníky před prachem, jenž by se sem z ulice mohl dostat," vysvětlila Richterová tento krok.

PROLÉZAČKY I KOLOTOČ
Děti se zde mohou vyřádit například na lavičkových houpačkách, prolézačkách, skluzavkách nebo kolotoči. Samozřejmě se nezapomnělo ani na pískoviště, která jsou hned dvě. „Obě pískoviště jsou nyní zakryta. V původním, které jsme se rozhodli ponechat, je ještě starý písek, ten ale na jaře, kdy navozíme nový, vyměníme," ujišťuje Zdena Richterová rodiče.

Na jeho vybudování se obci podařilo získat dotaci z programu obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti z Královéhradeckého kraje ve výši padesáti procent, což činí necelých tři sta tisíc korun českých. Zbylou částku poskytlo Ostružno ze svého rozpočtu. Celkové náklady se vyšplhaly na necelých šest set tisíc.

„Hřiště jsme chtěli dlouho. Dvakrát jsme žádali na ministerstvu pro místní rozvoj o finanční podporu. Bohužel nám ale nebyla poskytnuta. S žádostí jsme uspěli až na kraji," neskrývá radost místostarostka a dodává, že jim velmi pomohlo to, že zhruba čtyři roky o nic nežádali.