Rada Královéhradeckého kraje schválila výsledek veřejné zakázky, z níž vzešel autor kompletní projektové dokumentace. Hodnota díla je zhruba osm milionů korun.

Projekční kancelář dodá dokumentaci k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a k provádění stavby. První zmíněná by měla být k dispozici již na podzim. Vedle toho zajistí vítězná firma autorský dozor.

V ideálním případě by měly stavební práce začít na jaře roku 2017. Celkové náklady se odhadují na tři sta milionů korun. V rámci investice se počítá i s úpravou inženýrských sítí, komunikací a oplocení areálu.    (mf)