Předkladatel a autor projektu, ředitel školy Jan Jiterský, nabídl celý záměr k diskusi a formou dotazníků se snažil získat co nejvíce námětů, které by se daly využít pro zamýšlenou akci. S přihlédnutím k takto získaným podnětům zpracoval vlastní dokumentaci zahradní architekt Michal Navrátil z kopidlenské střední školy.

Vydání

Na předpokládané výdaje ve výši přibližně 235 000 korun přispěl i sedmdesáti tisíci Krajský úřad v Hradci Králové, stejnou částku poskytlo Středisko ekologické výchovy Sever a dvacet dali dobrovolníci.
V minulých dnech pilní brigádníci natírali plot před budovou, připravovali kůly pro palisádu a prováděli další nutné práce. „Jeden den zde bylo pětadvacet a další patnáct ochotných lidí, kteří vše připravili natolik, že tento víkend budeme moci umístit zbylé kůly a navršit třímetrový kopec zeminy,“ uvedl ředitel školy Jan Jiterský.

Péče o brigádníky

Brigádníci se neměli nijak špatně, protože kromě inzerované ranní kávy na ně čekaly koláče, uzené koleno, krkovička, bramboráčky a další vyhlášené dobroty. Dřevo na pergolu poskytla rodina Schliků, o nařezání se postaral Zbyněk Malý, ale těch ochotných, kteří přispěli místo penězi prací nebo materiálem, je mnohem více.
Zdá se, že se organizátorům akce opravdu podaří dodržet termín a během prázdnin přebudovat nevzhlednou zahradu v malý velišský ráj.

Více snímků můžete zhlédnout v přiložené fotogalerii.