V zadání je uvedeno, že prioritou je pomocí aktivit realizovaných na nově vzniklém prostoru znovu navázat a dále prohlubovat již existující partnerství s místními komunitami a zároveň zprostředkovat komunikaci a spolupráci mezi komunitami vzájemně. K tomuto projektu vedla hlavně nedostačující možnost setkávání občanů všech věkových kategorií.

Hravé dušičky

Díky diskusím a dotazníkům dostali možnost vyjádřit se děti z mateřské i základní škol a pochopitelně dospělí. Hravé dušičky dětí z mateřských škol nejvíce toužily po pískovišti a jezírku, ale našli se i tací, kteří si přáli týpí. Žáci ZŠ zase touží po jezírku a lavičkách. Dobrodružné povahy dětí se nezapřely a objevily se i taková přání jako obrněné vozidlo nebo podzemní chodba. Mezi dospělými zvítězila touha odpočinout si, a snad proto si nejčastěji přáli lavičky a relaxační koutek.
Z celkového hlediska se nejčastěji objevily lavičky, jezírko a relaxační koutek. Předpokládané výdaje se vyšplhají k částce 235 000 korun.

Přispěl kraj

„Sedmdesáti tisíci přispěl Krajský úřad v Hradci Králové, stejnou částku poskytlo Středisko ekologické výchovy Sever, dvacet dali dobrovolní dárci a na zahradní slavnosti jsme získali další přísliby,“ uvedl Jan Jiterský. Vlastní dokumentaci zpracoval zahradní architekt Michal Navrátil z kopidlenské střední školy. Snad největší problém budou mít realizátoři se sehnáním materiálu pro navršení umělého kopce vhodného na sáňkování. „Na jedné z jeho stran vznikne pod palisádou jezírko, na zahradě bude i jakési arboretum z českých dřevin. Počítáme s venkovní učebnou, živým plotem z různých druhů vhodných křovin, budou zde lavičky, prostě místo, kde se budou setkávat generace, kde se můžeme učit, hrát si i relaxovat,“ informoval ředitel školy.
Vše má být hotovo během prázdnin a podle otištěné fotografie lze posoudit, že rozličné práce je mnoho. Někdo věnuje finance, druhý zase nabízí přímou pomoc při realizaci. „Vítáme každého, komu se náš záměr líbí. V září budeme otvírat,“ doplnil informace pan ředitel.