Ten v současné době prochází rekonstrukcí, pokládá se nová střecha. Stavebně historický průzkum, který byl před lety vypracován, neobsahoval ale zmapování krypty. Cílem nebylo objevit lidské ostatky, ale zhodnotit aktuální stav celého prostoru a doplnit stavebně–historický průzkum. „Potřebovali jsme vědět vlhkostní poměry v základech. V loňském roce byly udělané drenáže kolem kostela, protože dlouhodobě nefunkčním systémem dešťových svodů byla ohrožena statika celého objektu. Zjistili jsme, že je hrobka v dobrém stavu a staticky zajištěná,“ uvedla Lenka Nyklová z památkového ústavu.

Pískovcový kříž

Proti vstupním dveřím do krypty (necelých 6 x 7 metrů) se nachází velký pískovcový kříž s Kristem s letopočtem 1790. Odvětrávání je zde zajištěno dvěma vývody, na zemi je betonová nebo železobetonová deska, která je nakloněná a pod níž je uložená drenáž. Po obvodu schodiště jsou dva prostory, do kterých je sveden kanálek, který odvádí kondenzovanou vodu do drenáže.

Ostatky Schliků

Krypta původně uchovávala ostatky rodu Schliků, svoji původní funkci už dávno neplnila. Podle údajů z místní kroniky byla na rozkaz hraběte Františka Schlika roku 1920 vyčištěna a odvodněna. Kosti plebánů byly ponechány v hrobce, jak uvádí kronika.