Na jejím základě vznikne dopravní studie s návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí školy. ZŠ Bodláka a Pampelišky tak se závěrem školního roku ukončila první část projektu Na zelenou, který představila Nadace Partnerství společně s finanční skupinou AXA.
„ZŠ ve Veliši jsme pro projekt vybrali společně s dalšími třemi školami cíleně. Od příštího roku již budou moci žádat o podporu v otevřeném grantovém kole všechny školy v České republice, zejména pak základní a střední, kde jsou děti vzhledem ke svému věku nejvíce ohrožené,“ uvedla Jarmila Johnová z Nadace Partnerství.


Žáci nejprve zakreslili do připravených mapek svou obvyklou cestu do školy a vyznačili místa, která považovali za nebezpečná. Poté s pomocí dospělých vytvořili souhrnnou mapu okolí školy se všemi rizikovými místy a u některých z nich navrhli i svá řešení. Právě tuto mapu předali zástupcům města, policie a dopravnímu odborníkovi, který na jejím základě zpracuje studii dopravního řešení.
Návrhy, jak zvýšit bezpečnost v okolí školy, se poté bude zabývat odbor dopravy, policie a zastupitelstvo, které by mělo na konkrétní řešení uvolnit prostředky z městského rozpočtu.
„Poměrně velký počet žáků musí každodenně překonávat frekventovanou silnici, jejíž charakter napříč obcí svádí některé řidiče k vyšší než povolené rychlosti při průjezdu kolem školy. Z mapování také vyšlo najevo, že by děti rády jezdily do školy na kole, dopravní situace v okolí školy to ale zatím neumožňuje. Bylo by potřeba vybudovat novou cyklostezku,“ popsal nejrizikovější místo ředitel Základní školy Bodláka a Pampelišky Jan Jiterský.