Budova byla postavena v roce 1898, během jejího fungování došlo v 70. až 90. letech minulého století k dílčím stavebním rekonstrukcím a změnám provozních dispozic, dokonce i k výměně střešní krytiny. „To však neodvrátilo proces časového a technologického úpadku celé stavby. V roce 1999 byla škola dokonce pro nedostatek žáků uzavřena a objekt nadále využíván jen zčásti mateřskou školou. V důsledku tohoto omezeného provozu a souvisejícího nedostatečného vytápění nevyužitých prostor došlo ke zhoršení už tak špatného technického stavu budovy,“ vysvětlil ředitel Jiterský.
Kritický stav byl zjištěn především u oken, u některých hrozilo vypadnutí celého rámu. K tomu je třeba připočítat velké tepelné ztráty, neodpovídající elektroinstalaci a hygienickým požadavkům nevyhovující sociální zařízení, o špatném stavu fasády nemluvě.

Rozpočet na odstranění všech závad podle projektové a technické dokumentace dosáhl 7 422 400 Kč. Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova přislíbil příspěvek ve výši 6 680 160 korun.

„Chci poděkovat obci Staré Místo, která dala čtyřicet tisíc na okna, Veliši, která věnovala sto tisíc, ale i soukromníkům Miloši Fišerovi za dvacet tisíc, manželům Vojtkovým za třicet tisíc a neméně za půjčky 301 000 manželům Bečanovým a 700 000 korun manželům Kuzmovým,“ sdělil ředitel.
Je neuvěřitelné sledovat, s jakou rychlostí byla splněna všechna pravidla výběrových řízení a vyhledávání bankovních domů pro zajištění překlenovacího úvěru a dalších okolností.

Letos 27. března škola s projektem rekonstrukce uspěla (v našem kraji bylo podpořeno osm projektů) a hned 1. dubna byly zahájeny přípravy na výběrové řízení generálního dodavatele. 28. května došlo k podepsání smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Borstav, s.r.o., a 11. června došlo k podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru s ČSOB a.s.

Nyní v budově školy probíhají intenzivní práce, aby prvního září šedesát žáků základky spolu s dětmi z mateřské školy našlo lepší prostředí splňující současné požadavky na školní zařízení.