V sobotu byl tento projekt symbolicky předán dětem ze Základní školy Bodláka a Pampelišky. Tento záměr se probudil k životu po několika letech. Pro obec byla akce finančně velmi náročná, proto jsme hledali vhodný dotační titul. Až v letošním roce se podařilo získat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2012. Celkové náklady představují 2 174 000 Kč, příspěvek SFDI činil 1 224 000 Kč, z obecního rozpočtu byla investována částka 950 000 Kč. Nejsou to malé peníze z obecního rozpočtu, ale doufáme, že byly vynaloženy účelně ku prospěchu školy i všech místních občanů.

Cílem celého projektu bylo vybudování místa pro přecházení, chodníků a autobusových zastávek pro školní autobusy tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu všech osob v tomto prostoru s bezbariérovou úpravou. ⋌Naďa Bíšková, starostka