Před základní školou bude na konci září bezpečněji! Projekt, jehož realizaci na začátku podpořila nejen obec Veliš, ale též společnost AXA prostřednictvím Nadace partnerství, vstoupil do závěrečné fáze – realizace navržených opatření. Na začátku stála snaha nás všech přetvořit prostor před školou na esteticky zajímavé a hlavně bezpečné místo.

Děti mapovaly nebezpečná místa v obci a navrhovaly opatření, jak situaci řešit. Pomáhali jim v tom jejich rodiče i učitelé. Nakonec byly výstupy z tohoto mapování předány dopravnímu odborníkovi. Ten zpracoval studii, která se stala základem jednání s Policií ČR, Správou a údržbou silnic a dalšími dotčenými orgány, subjekty a zájmovými skupinami.

Výsledkem těchto jednání bylo zadání pro vytvoření projektové dokumentace na realizaci stavby. Samotná realizace se však bez finančních prostředků spustit nedala. Nejednalo se o malou částku, kterou by byla obec schopna uvolnit ze svého rozpočtu. Neúnavnou snahou zastupitelstva a hlavně paní starostky Bíškové se však podařilo finanční prostředky zajistit z dotačního programu.

Za všechny, kterým na bezpečnosti dětí ve Veliši záleží, bych všem, kteří se na realizaci projektu jakkoliv podíleli, rád poděkoval! Snaha nebyla zbytečná. Plánovaná kolaudace se uskuteční v sobotu 29. září, více průběžně přineseme na webu školy www.zsbp.cz. ⋌Jan Jiterský, ředitel Základní školy Bodláka a Pampelišky, Veliš