Předpokládané výdaje činí 41 422 300 korun. Financování na straně příjmů počítá s 6 980 000 korun (příspěvek na úvěr ČOV od VOS, a.s. Jičín, čerpání úvěru na investice, přebytek na účtu ČSOB) a na straně výdajů ve výši 3 804 000 korun (splátky úvěrů).

„Při sestavování rozpočtu jsme dbali na zapracování nákladů spojených s běžným provozem včetně nedokončených investičních akcí. Dokument zohledňuje také požadavky osadních výborů a prioritní investiční akce,“ uvádí starostka Hana Masáková. V druhé polovině června příštího roku má být dokončena rekonstrukce silnice I/32 v rámci revitalizace Hilmarova náměstí. Město bylo úspěšné v žádosti o dotaci s projektem požární zbrojnice. Mezi další plánované investiční akce patří stavební úpravy v budově druhého stupně základní školy čí výměna oken v restauraci v budově Radnice.