Zastupitelé proto zažádali o dotaci u Královéhradeckého kraje, která byla obci ve výší padesáti procent poskytnuta.

V rámci projektu byly v budově vyměněny okna i dveře, které už netěsnily a docházelo tak k nemalým ztrátám tepla. Dalším nedostatkem byla chybějící izolace. Hlavním účelem opravy tedy bylo odstranit tyto nedostatky a zajistit tak důstojnější zázemí pro konání akcí.

„Stavba už je téměř hotová. Teď už v podstatě zbývá dodělat jen podlahy. Nejdříve je ale nutné, aby dostatečně zaschnul beton. Firma má předat zakázku na konci října," sdělil starosta Jaroslav Hnízdo, který je velmi rád, že akce proběhla bez problémů.

Rekonstrukce vyšla celkem na necelých osm set tisíc korun. Náklady obce byly po odečtení finančního příspěvku z kraje skoro čtyři sta tisíc.