Celkové náklady na realizaci projektu činí cca 18 milionů korun. Obec má trvalé problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou, jak množstvím, tak kvalitou.

V rámci projektu bude vybudována nová vodovodní síť, která bude napojená v obci Milíčeves na vodovod obce Slatiny. Celkem bude vybudováno zhruba 4,2 km vodovodních řadů. Ukončení akce je plánováno na rok 2014.