Průjezd uzavřenými úseky bude umožněn autobusové dopravě pravidelných linek, vozidlům záchranné služby, hasičům i Policii ČR. Běžný průchod chodců bude trvale zajištěn. Uživatelům sousedních pozemků i objektů bude umožněn přístup k nemovitostem po dohodě s investorem a dodavatelem tak, aby nebylo narušeno užívání nemovitostí.

Následovat bude další uzavírka silnice III. tř. č. 32838, a to ve dnech od 1.9.2008 do 31.10.2008. Objížďka bude vedena obousměrně po silnicích III/32840, III/32841 a III/32838. Dlouhá bude cca 2,5 km. (eva)