Část akce byla realizována v předminulém roce ve čtvrti Hradčana až po Malou Stranu nákladem 12 milionů korun (70 % dotace z kraje), nyní bude odkanalizován a „zavodněn“ zbytek obce. Obyvatelé se konečně dočkají veřejného vodovodu, neboť zatím každý čerpá vodu, které je v lokalitě nedostatek, ze své studně.

Starosta Jiří Kubela říká: „Dlouhodobě nás trápí málo vody, navíc zde plánujeme novou zástavbu, proto jsme také projekt realizovali. Získali jsme dotaci na kanalizaci, a to 55% celkových nákladů, i na vodu ve výši 60% nákladů. Celková investice představuje 33 miliony korun. Obec bude muset čerpat půjčku na dofinancování ve výši 9,6 milionu korun.“

Během deseti let by měla obec úvěr uhradit, především počítá s tím, že trn z paty jí „vytrhne“ prodej parcel na stavbu rodinných domků. Jinak z 2,5 milionového rozpočtu padne jeden milion na splátky, to bude opravdu hektické a všechny opravy musí počkat. Zajímalo nás, proč se obec sama pustila do finančně náročného díla. Na to nám starosta odpověděl: „V letošním roce už nesmějí občané podle zákona svádět splašky do volné přírody a k septikům si musí opatřit filtrace. I to byl jeden z důvodů, zatím jsme dostali na vypouštění výjimku od vodohospodářů s tím, že po dokončení akce se všechny domácnosti napojí na kanalizaci, takže budou zrušeny i čističky u domů.“

Obec nemusí budovat čistírnu odpadních vod, kanalizace bude totiž prostřednictvím přečerpávací stanice napojena na jičínskou čistírnu. Akci má firma VHOS Moravská Třebová ukončit v únoru 2010.