Je zakázáno zalévání zeleně, mytí aut, napouštění bazénů a ostatní odběr pro jiné, než pitné a hygienické účely.

V případě nedodržení nařízení hrozí odběratelům pokuta do 50 000 Kč; v případě právnických osob se jedná o správní delikt a stejnou částku. Nařízení vydal městský úřad vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí.