V první fázi do začátku května budou probíhat přípravné práce, kácení a prořezávání přerostlých dřevin a odstraňování pařezů. Následné stavební práce by měly být podle harmonogramu hotové do půlky června, léto si tak Hořičtí užijí ve stínu staroanglického parku. "Nejprve budou probíhat bourací práce, kácení nevyhovujících stromů, prořez stávajících stromů a následně provedení nových drenáží, komunikací, chodníčků a mlatových cest," uvedl Aleš Kodydek z odboru životního prostředí MěÚ Hořice.

Přerostlé stromy a keře jsou to první, co se bude řešit. Na veřejném projednání představil autor studie Přemysl Krejčiřík první etapu revitalizace, která zahrnuje oblast severního vstupu k soše Bedřicha Smetany. „Přistupujeme také ke kácení, v této části se to týká zatím sedmi stromů, zároveň ale také vysazujeme dřeviny, které jsou natolik vzrostné, že změna téměř nepůjde poznat,“ upřesnil Krejčiřík.

Součástí první etapy revitalizace, která potrvá několik let a město vyjde na více než 15 milionů korun, budou také zahradnické práce. Ty začnou v září a jejich součástí bude výsadba nových stromů, úprava trávníků a záhonů a doplnění základního mobiliáře od odpadkových košů a po lavičky.

Celkově by měl park vysazený na počest skladatele Bedřicha Smetany, jehož rodiče se v Hořicích v roce 1820 vzali, získat modernější podobu a svou využitelností se přiblížit potřebám lidí 21. století. "Dříve byly parky využívané k promenádám, v dnešní době je třeba počítat s více prostorem pro sezení a trávení volného času," vysvětlil záměr architekt Krejčiřík. Do budoucna město plánuje ve Smetanových sadech obnovit také kiosek, stánek místního pivovaru, kavárnu nebo jiné občerstvení.

Zdroj: Kateřina Chládková

Revitalizaci oceňují také místní, nejen z řad procházkářů a rodin s dětmi, které park odnepaměti využívají, ale také přilehlá základní škola, která přírodu v sadech pravidelně zahrnuje do výuky. "Revitalizaci kvituji s povděkem, Smetanovy sady naše škola využívá velmi často, i rodiče jejich přítomnost a propojení s přírodou oceňují. Z mého pohledu je nutné co nejdříve řešit otázku jižního nástupu do parku a s ním spojené parkování u naší školy," pochválil záměr ředitel ZŠ a MŠ Na Daliborce Jan Sezima.

Jako učitel přírodopisu a ekologie navíc zdůrazňuje, že v případě postupné revitalizace je nutné také dbát na to, aby nedošlo k bezhlavému kácení a vymýcení křehkých ekosystémů. Z toho důvodu se v parcích často nechávají staré kmeny stromů, aby brouci a další organismy měly možnost si na změnu zvyknout. Podobně jako v Jičíně u rybníka Kníže k tomu také slouží například speciální broukoviště. Architekt Krejčiřík podobný postup do budoucna nevyloučil.

Díky harmonogramu prací by ani letos Hořičtí neměli přijít o oblíbené akce, které v létě Smetanovy sady zaplňují. Stavební práce by měly skončit v týdnu to 9. června, o měsíc později se tak mohou návštěvníci přijít na změny podívat například při návštěvě vyhlášeného hořického food festivalu.