Pro letošní rok je v plánu zadní nepodsklepená část ke školnímu hřišti, kde je i počítačová učebna. Obě místnosti učebny budou spojeny probouraným otvorem v jednu. Po podříznutí stěn budou vyměněny podlahy a provedeny veškeré další potřebné stavební práce.

Všechny učebny v této části školy (tři) budou vybaveny novým nábytkem i elektronikou (počítači, interaktivními tabulemi…).

"Na vybavení jsme získali dotaci přes MAS Brána do Českého ráje ve výši 1 mil. Kč. Celkové náklady záměru činí 6 milionů," uvádí místostarosta města.