Velké prázdniny patří školám, ale trochu jinak, než v ostatních 10 měsících. Červenec a srpen jsou dobou, kdy v těchto budovách probíhají velké rekonstrukce a jiné stavební práce. Údržba a drobné opravy jsou v létě vlastní všem jičínským školám, nyní se však zaměřme na ty největší akce. Jde o výměnu páteřního vodovodu na ZŠ 17. listopadu, výstavbu nové třídy pro druhý stupeň na ZŠ Poděbradova a výměnu vzduchotechniky v kuchyni MŠ J. Š. Kubína.

Základní škola 17. listopadu se v uplynulém školním roce bohužel potýkala s opakovanými haváriemi vody. Město proto uzavřelo smlouvu s firmou Zdeněk Pauk z Lázní Bělohrad, která má za úkol výměnu páteřního vodovodu v přízemí (prvním nadzemním podlaží) a rekonstrukci podlahy včetně pokládky nové dlažby. S finančními náklady téměř 2 mil Kč bez DPH se jedná o největší „letní rekonstrukci“ na jičínských školách v tomto roce. Vzhledem k rozsahu nelze vyloučit, že dokončovací práce budou probíhat ještě na začátku školního roku.

„Výměnou páteřního vodovodu dojde k odstranění dalšího havarijního stavu ve školních budovách. Jde skutečně o akutní rekonstrukci, protože vodovodní havárie byly opakované a bez výměny potrubí by nešlo předejít tomu, aby se objevily další a rozsáhlejší. Bohužel nejde o poslední nedostatek, se kterým se budovách základních a mateřských škol v Jičíně potýkáme. Další rekonstrukce, opravy nebo úpravy dispozičních řešení budov budou nezbytné. Obrovským problémem jičínských škol je stav technické infrastruktury. Letos jsou nebo budou dokončeny projektové dokumentace, aby se mohlo konečně přistoupit k opravám o příštích prázdninách, “ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

„Havárie vodovodu, které jsme ve škole řešili, nám naznačovaly, že potrubí má doslouženo. Proto jsem rád, že jsme se díky vstřícnosti města mohli do rekonstrukce vodovodu pustit, i když to z hlediska provozu školy nebylo vůbec jednoduché. Nyní se musíme soustředit na to, aby stavbaři stihli to nejdůležitější dokončit do začátku školního roku a případné dodělávky v průběhu září co nejméně omezily běžný chod školy,“ sdělil ředitel ZŠ 17. listopadu PaeDr. Ivan Truhlička.

Na Základní škole Poděbradova bude zcela nová plnohodnotná třída pro druhý stupeň. Vznikne odbouráním příčky mezi odbornou učebnou a kabinetem výchovného poradce v druhém nadzemním podlaží. I když třída poslouží druhému stupni, nejvíce viditelný dopad bude na stupni prvním. Základní škola totiž otevře dvě třídy prvních ročníků. „Nyní budeme schopni vyhovět všem žádostem rodičů o umístění prvňáčka. Dříve nás trápila nedostatečná kapacita a mohli jsme otevírat pouze jednu třídu. V minulosti jsme zájemce dokonce museli odmítat. To nás všechny velmi mrzelo,“ uvedla ředitelka Mgr. Michaela Štálová.

Práce na ZŠ Poděbradova dodává firma STAVING, spol. s.r.o. Smluvní cena byla 283 959,87 Kč bez DPH. Během prací, konkrétně po odbourání příčky, pracovníci přišli na to, že podlahy mezi učebnou a kabinetem mají rozdílnou výšku. Rozdíl činil zhruba 5 centimetrů. Proto bylo nutné přistoupit k částečnému odbourání podlah. Rada města na doporučení investičního odboru schválila dodatek ke smlouvě, navyšující cenu o 121 tisíc Kč bez DPH. Rozpočet města na letošní rok pro tuto akci vyhrazuje 1 milion Kč, přičemž z položky bude ještě financováno pořízení výbavy a nábytku.

V kuchyni MŠ J. Š. Kubína byla vyměněna vzduchotechnika. Zakázku získal Vlastimil Svoboda z Bylan, který ve výběrovém řízení nabídl nejnižší cenu. Šlo o 574 013 Kč bez DPH. Hlavní práce se uskutečnily v první polovině velkých prázdnin. Pro MŠ J. Š. Kubína jde o reminiscenci na léto 2017, byť v mnohem menším měřítku. Letošní výměna vzduchotechniky má totiž návaznost na loňské zateplení pláště, výměnu nákladové rampy a rekonstrukci kanalizace u pavilonu kuchyně přibližně za 1,6 milionu Kč bez DPH.

A dále, na MŠ Větrov bude doděláno mlhoviště za 300 tis. Kč. Na MŠ Máj pokračuje vedení školy v opravě sociálních zařízení. Již budou zbývat jenom dvě neopravené. Ovšem největší probíhající investiční akcí na školách je zateplení budov ZŠ Soudná, kde práce započaly loni na podzim a kde cena díla přesahuje 15 milionů Kč bez DPH.

Jan Jireš

Původní pískovec zkrášlí nové atrium hořického muzea.
Původní pískovec zkrášlí nové atrium hořického muzea