Opačnou situaci by bylo možné pochopit mnohem snadněji, protože malé množství samečků dodává dostatečné množství spermií k oplodnění mnoha vajíček. Většina zvířat zplodí běžně v jednom časovém období tolik generací, kolik jim dovolí jejich fyziologie a okolní podmínky. Co je důvodem toho, že včely zvolily jinou cestu?

Výchova extrémně malého počtu samičích potomků je v mnohém ohledu velmi riskantní. Podle Charlese Darwina je nadprodukce mnoha rozdílných potomků důležitou podmínkou evoluce. Včely jsou v tomto směru skromné. Navíc může malý počet potomků snadněji zaniknout a jejich geny tak mohou z genofondu populace zcela vymizet.

Rozmnožování
Zvířata, která se intenzivně starají o své potomky a umožňují jim tak bezpečný start do života, mívají zpravidla velmi málo potomků. Péče o mláďata se za příznivých podmínek prodlužuje až do doby jejich pohlavní zralosti. Zabezpečení a ochraňovaní potomci přenášejí geny populace do další generace potomků spolehlivěji než ti, kteří nebyli ochraňováni a byli naopak vystavováni všem vlivům prostředí.

V této souvislosti je třeba zmínit především velké druhy savců, které mívají v jednom vrhu zpravidla jedno nebo dvě mláďata. Ta jsou navíc intenzivně a dlouho zaopatřována, a to tím intenzivněji a déle, oč menší je jejich počet.

Je tato situace srovnatelná se včelou? Ano, je. Včely si navíc vybudovaly vlastní obdivuhodný systém optimální a trvalé péče o své mladé samičky.

Včelaři z Pecky
Dnes navštívíme peckovské včelaře. Datum založení včelařského spolku zde se nám nepodařilo zjistit, ale předpokládáme, že to bylo již před rokem 1950, protože můj otec F. Seliger začal včelařit v roce 1953 a já sám pamatuji, že v okolí byla v té době celá řada včelařů (p. Baumelt, Laušman, Machytka, Pátý, Pavelec, Vondra a další).

ZO ČSV, o.s. Pecka, vyprodukovala v roce 2011 přes 3900 kg medu. V roce 2012 má 19 členů, což je obvyklé v posledních letech, kdy byl vždy do dvacítky. Průměrný věk členů dosahuje cca 59 a půl roku, přitom nejmladší člen má 27 a nejstarší 77 let.

Naše včelstva, kterých bylo k 01. květnu 2012 celkem 158, jsou na pozemcích obcí Pecka, Staňkov, Vidonice, Kal, Bukovina a Arnoštov. Každý z členů pečuje nejméně o jedno a nejvíce o 38 včelstev. Největší zavčelení je v obcích Staňkov a Bukovina. Zdravotní stav včelstev je ve srovnání se stavem v okresu Jičín relativně dobrý a výskyt parazitů Varroa destructor patří u nás v posledních letech k nejnižším. Mor včelího plodu nebyl u nás zjištěn a ani s dalšími včelími chorobami nemáme vážnější problémy. ⋌za ZO ČSV, o.s. Pecka jednatel Petr Seliger

Soutěž pro čtenáře

Správnou odpověď na soutěžní otázku z minulého týdne poslala Alena Veselá z Rožďalovic, která správně odpověděla, že včela má 3 páry nohou. Může si vyzvednout medovou odměnu v redakci Jičínského deníku.

A otázka pro tento týden: Co je to hemolymfa? Odpověď zašlete neděle 16. prosince na zokopidlno@vcelarstvi.cz, se svým jménem a rokem narození. Kdo odpoví správně a nejrychleji, obdrží medovou cenu, která je pro něj připravena v redakci Jičínského deníku.

Nápověda
Zdá se vám otázka těžká? Nápovědu najdete v Pracovním listu číslo 10, na webové adrese: http://kopivcel.webnode.cz, v menu Včelařská soutěž. Oldřich Suchoradský