Jde o činnost poměrně náročnou, ale zase ne tak složitou, aby ji nezvládl, po získání zkušeností s chovem včel, i běžný včelař.

Postup při chovu
Včelí matka je jedním z hlavních činitelů, který zabezpečuje úspěšný chov včel. Pokud máme jen několik včelstev, je dobré si hodnotné matky opatřit u schopného množitele a šlechtitele. Jejich adresy najdeme v odborném časopise „Včelařství".

Máme-li 20 a více užitkových včelstev, pak se nám vyplatí odchovat si vlastní matky. Je několik možností, jak toho dosáhnout: Využitím zralých matečníků, nebo řízeným oplozováním. Výhodou je, že si můžeme sami určit termín, kdy budeme mít matky k dispozici. Vlastní chov matek však vyžaduje nejen dobré plemenné včelstvo, ale také schopné včelstvo dochovné. Matečníky, které v něm po přelarvování dozrály, můžeme přidávat k vytvářeným oddělkům.

Plemenné včelstvo
Plemenné včelstvo je dodavatelem chovného materiálu. Musí mít ty nejlepší vlastnosti. Počítáme k nim především dobrý výnos medu v předchozích letech, malou rojivost, klidné sezení na plástech a mírnost. Takové včelstvo by mělo už v předcházejícím roce být zdravé a na jaře se dobře rozvíjet. Umělým oplozením matek dosahujeme cíleného páření. Používá se především u matek plemenných včelstev.

Chovné včelstvo
Dochovným (chovným) včelstvem myslíme takové, které pečuje o dorůstající matky. Musí být dobře živené bílkovinami, cukry a současně mít dostatek včel a plodu. Nemusí mít zrovna nejlepší výkony ve snůšce a nemusí být ani mírné. Ale v každém případě musí být zdravé. Jako dochovné zvolíme takové včelstvo, které má včelami obsazeny tři nástavky, což je u nás zpravidla koncem května nebo začátkem června. Nezbytným předpokladem kvality je dostatek pylu, množství plodu a dobrá péče včelstva o plod.

Devět až deset dnů před zahájením chovu zavřeme matku chovného včelstva do nástavku. Vyhledáme ji a i s plástem zavěsíme ho horního nástavku, který je od spodního oddělen mateří mřížkou. Tím dosáhneme, že ve včelstvu probíhá normální vývoj. V obou nástavcích, ve kterých matka není, budou časem jen zavíčkované plodové plásty.

Asi jednu až dvě hodiny před zavěšením chovného rámku připravíme včelstvo na jeho úlohu. Odebereme matku a veškeré plásty s otevřeným plodem, ale všechny včely ponecháme v úlu. Vzhledem k odejmutí jednoho nástavku jsou oba zbývající přeplněny včelami. V nástavcích se tak zajistí dostatečné množství tepla, které je při péči o rostoucí larvu v matečníkové misce bezpodmínečně nutné. Při zúžení včelstva ve dvou nástavcích necháme jednu uličku volnou pro chovný rámek. Protože včelstvo nemá matku, doporučuje se zavěsit vedle mezery plást s otevřeným plodem. Soudržnost včelstva se tak zachová. Tento plást můžeme po zavěšení chovného rámku opět odstranit.

Přelarvování
Při odchovu většího počtu matek se provádí přelarvování do připravených matečníkových misek na chovných rámcích. Při něm se přemísťují nejmladší larvy nalezené v plástech plemenného včelstva. Larvy jsou zpravidla 1 až 2 dny staré. Připočítáme-li tři dny ve stadiu vajíčka, vychází nám, že vyvíjející se matka je v době přelarvování stará 4 až 5 dnů. Tento údaj je důležitý pro stanovení data dalšího využití matečníku.

Na přelarvování se používá přelarvovací lžička. Tou odebereme z dělničí buňky asi 1 až 2 mm dlouhou larvu a dáme ji do matečníkové misky. Práci ulehčuje dobré osvětlení. Přímé sluneční světlo ale citlivé larvy poškozuje. Proto tuto činnost dělám ve stínu stromu, vsedě. Přelarvovat můžeme nejdéle 6 hodin, protože pouze tak dlouho žije vytažený plod mimo úl.

Po zavěšení chovného rámku s miskami do dochovného včelstva se kojičky nahromaděné v uličkách začnou ihned o plod starat. Druhý den můžeme zkontrolovat množství přijatých misek. Ty obsahují loužičku mateří kašičky, nepřijaté jsou vyčištěny. Přijaté matečníky necháme v klidu do jejich zralosti, to je 10 dnů po přelarvování.   Vlastimil Dlab, Horní Nová Ves
Konec 1. části; dokončení otiskneme příští úterý.


Včelařská soutěž

Správnou odpověď na soutěžní otázku z minulého týdne poslal Martin Vik z Lázní Bělohradu, když napsal, že zimní včely se rodí v srpnu. Vítěz si vyzvedne odměnu v redakci Jičínského deníku.

Otázka pro tento týden: Co je prvým stadiem vývoje včely? Odpověď zašlete do neděle na e-mail: zokopidlno @vcelarstvi.cz, s uvedením svého jména a roku narození. Kdo odpoví správně a nejrychleji, obdrží od včelařů odměnu, která je pro něj připravena v redakci Jičínského deníku.

Nápovědu k odpovědi na dnešní otázku najdete v pracovním listu č. 16, na webové adrese: http://kopivcel.webnode.cz, v menu Včelařská soutěž. Oldřich Suchoradský